Cynghorydd: Gwahardd am chwe mis

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd pwyllgor safonau'r cyngor ei fod wedi torri cod ymddygiad.

Mae aelod o Gyngor Ynys Môn wedi ei wahardd rhag bod yn gynghorydd am chwe mis.

Y llynedd yn Llys Ynadon Caergybi fe blediodd Hefin Thomas o Bentraeth yn euog i gyhuddiad o beidio â datgan ei incwm fel cynghorydd tra'n hawlio budd-dal anabledd.

Cafodd ddirwy o £750 a gorchymyn i dalu £115 o gostau.

Ddydd Mawrth penderfynodd pwyllgor safonau'r cyngor ei fod wedi torri cod ymddygiad y cyngor.

Roedd Mr Thomas wedi cynrychioli Pentraeth ers 1995.

Yr Adran Waith a Phensiynau oedd wedi dwyn achos yn ei erbyn ond cafodd y cyhuddiad ei leihau ar ôl i'r erlyniad dderbyn mai trwy gamgymeriad yr oedd wedi hawlio'r arian yn hytrach na thrwy anonestrwydd.