Pwerdy yn Wrecsam: Ceisio barn y cyhoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y cwmni: 'Mi fydd yr ynni'n garbon isel'

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau oherwydd cynlluniau i godi gorsaf bŵer nwy yn Wrecsam.

Dywedodd Wrexham Power y gallai'r safle £800 miliwn gyflogi hyd at 1,200 yn y diwydiant adeiladu a chreu 50 o swyddi parhaol.

Mae'n annhebygol y bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno cyn 2014.

Cwmni o ganolbarth Lloegr sy tu cefn i'r cynllun.

Dywedodd un o gyfarwyddwyr Wrexham Power, Daniel Chapman: "Byddwn yn cyflwyno cynlluniau mwy cadarn y flwyddyn nesa.

'Carbon isel'

"Ein bwriad yw buddsoddiad anferth fel y gallwn ni gyflenwi un o stadau diwydiannol mwya Ewrop.

"Mi fydd yr ynni'n garbon isel."

Mae Steve Bayley, Pennaeth Datblygu Economaidd y cyngor: "Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn delio â'r cais yn unol â Deddf Gynllunio 2008.

"A bydd yr awdurdod, pobl leol a chynghorau bro yn mynegi eu sylwadau."

Yr Ysgrifennydd Ynni fyddai'n penderfynu'n derfynol, meddai.

Bydd taflenni yn amlinellu'r cynllun yn cael eu dosbarthu i dai lleol ac arddangosfeydd o'r cynlluniau yn cael eu cynnal yn y sir.

Y mis nesaf bydd ffordd lliniaru traffig i'r stad yn cael ei chwblhau ar gost o £35 miliwn.

Dywedodd Wrexham Power y byddai hon a'u cynllun nhw yn denu mwy o fuddsoddi i'r stad ddiwydiannol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol