Esgeulustod plant ar gynnydd, medd elusen

  • Cyhoeddwyd
BachgenFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gymdeithas er Atal Creulondeb i Blant yn galw am waith ymchwil

Mae nifer achosion lle mae angen ymyrraeth yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol oherwydd plant yn cael eu hesgeluso wedi codi 67% yng Nghymru o fewn blwyddyn, yn ôl elusen.

Dywedodd y Gymdeithas er Atal Creulondeb i Blant eu bod wedi derbyn 575 o alwadau ffon i'w llinell gymorth rhwng Ebrill 575 a Mawrth 2012.

O'r rhain roedd angen ymyrraeth yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol 434 o wethiau.

Mae'r mudiad wedi galw am ymchwiliad i'r rhesymau am y cynnydd.

'Mwy o bobl'

Yn yr achosion lle nad oedd angen ymyrraeth cynigiodd yr elusen gyngor a help i'r sawl oedd yn galw.

Dywedodd Des Mannion, pennaeth y mudiad yng Nghyrmu: "Mae mwy o bobl nag erioed o'r blaen yn cysylltu a'r mudiad oherwydd esegulustod plant.

"Mae angen mwy o waith ymchwil ..."

Soniodd un galwr am ddau blentyn ifanc yn Wrecsam ar y stryd yn droednoeth.

Roedd eu mam yn gofyn i gymdogion eu bwydo.

'Cymorth cywir'

Dywedodd galwr o Gaerdydd dau blentyn yn droednoeth ac heb fawr o ddillad tra bod eu mam yn yfed ac yn cymryd cyffuriau bob dydd.

Yn ôl Mr Mannion: "Os nad yw teuluoedd yn gallu gwella eu hymddygiad, yna mae'n rhaid diogelu plant mor fuan ag sydd bosib.

"Ond ... gyda'r cymorth cywir mae nifer o deuluoedd yn gallu gwella eu hymddygiad.

"Mae cost rhoi cefnogaeth i deuluoedd sydd angen newid yn is o lawer na chost rhoi plant mewn gofal."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol