Ymchwiliad wedi marwolaeth bachgen 14 oed mewn chwarel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw tua 4.40pm ddydd Mercher

Mae'r ymchwiliad yn parhau ar ôl i fachgen 14 oed farw wedi iddo gael ei achub o lyn mewn hen chwarel yn Sir Gaerfyrddin.

Cafodd Luke Somerfield o Ffairfach, Llandeilo, ei dynnu o'r dŵr yn Chwarel Cilyrychen yn Llandybie.

Yn ôl pobl leol, er bod y safle wedi cau a giât a chlo yno, mae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer nofio a dringo.

Roedd Luke yng nghwmni ffrindiau pan aeth i drafferthion brynhawn Mercher.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Treforys yn Abertawe ond bu farw yn ddiweddarach.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys nad oes 'na amgylchiadau amheus.

Mae cynghorydd lleol wedi dweud bod angen gweithredu i atal pobl rhag ymweld a'r safle.

'Trasig'

"Mae'n rhaid aros am ganlyniad yr ymchwiliad wrth gwrs," meddai Anthony Jones.

"Ond mae angen gweld a oes modd i ni wneud rhywbeth i atal pobl rhag dod i lefydd fel yma.

"Mae'n meddyliau yn naturiol gyda'r teulu wedi'r digwyddiad trasig."

Fe wnaeth Rhodri Glyn Thomas a Jonathan Edwards, yr AC a'r AS lleol, ryddhau datganiad ar y cyd yn son am "farwolaeth drasig Luke".

"Mae'n drist bob tro clywed am drasiedi o'r fath, ond mae'n dristach pan mae yn agosach at adre.

"Mae'n meddyliau gyda theulu a ffrindiau Luke."

Cadarnhaodd David McClelland, Cyfarwyddwr Gweithredol Tarmac (Rhanbarth y Gorllewin) fod digwyddiad wedi bod yn y chwarel sy'n safle caeedig a'u bod yn cydymdeimlo gyda'i deulu a'i ffrindiau.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ceisio sefydlu union fanylion y digwyddiad ac yn cydweithio gydag asiantaethau eraill i roi cefnogaeth i deulu Luke.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol