Llywydd y Dydd, Malcolm Allen, yn cofio cân actol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Malcolm Allen yn rhan o gân actol Ysgol Gwaun Gynfi yn Eisteddfod Y Barri yn 1977

Mae Llywydd y Dydd Eisteddfod yr Urdd wedi bod yn hel atgofion am ei brofiadau fel cystadleuydd flynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Malcolm Allen, y cyn bêl-droediwr o Lanbabo, Deiniolen, ei fod yn cofio'n dda ymddangos ar lwyfan yr Urdd yn Y Barri yn 1977.

"Ennill y gystadleuaeth gân actol wnaethon ni yn 1977 a finna'n fachgen ysgol 10 oed yn Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen," meddai'r cyflwynydd a'r sylwebydd pêl-droed ar Radio Cymru ac S4C.

'Profiad a hanner'

"Wedi'r llwyddiant cawson ni wahoddiad gyda Seindorf Arian Deiniolen i berfformio mewn cyngerdd yn yr Albert Hall yn Llundain.

"Roedd y lle'n orlawn, profiad a hanner, ond pêl droed aeth â'm bryd i wrth gyrraedd yr ysgol uwchradd."

Ymunodd Malcolm gyda thîm cyntaf Watford yn 1985 cyn treulio cyfnod ar fenthyg gydag Aston Villa a symud i Norwich yn 1988.

Sefydlodd record i'r clwb, sy'n dal i sefyll, pan sgoriodd bedair gôl mewn un gêm yng Nghwpan yr FA.

Enillodd 14 o gapiau i Gymru ond bu'n rhaid iddo ymddeol o'r gamp pan oedd yn 28 oed oherwydd anaf.

'Braint ac anrhydedd'

Dywedodd ei fod yn synnu iddo gael gwahoddiad i fod yn Llywydd y Dydd.

"Ond erbyn heddiw," meddai, "dwi'n ei theimlo hi'n fraint ac yn anrhydedd cael bod yma ym mhrifwyl ieuenctid yr Urdd.

"Mae'r profiad o gystadlu ar y llwyfan mawr yn un bythgofiadwy, yn rhoi hunanhyder i rywun fel person ac yn rhoi sylfaen i rywun fynd yn ei flaen yn y byd.

"Ac mae bod yma yn rhoi gwir ymdeimlad i ni i gyd o Gymreictod a dwi'n hynod o falch o allu croesawu pobl o bell ac agos i'r llecyn bach yma sydd mor agos at fy nghalon i.

"Does unlle gwell yn y byd na'r ardal yma, a dwi'n ei theimlo hi'n fraint fawr mod i wedi cael dod yn ôl i Ddeiniolen ac i fro fy mebyd i gael byw."