Athrawes feichiog: Diswyddiad annheg o Ysgol Howell

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dyfarnodd tribiwnlys cyflogi fod yr ysgol yn euog o ddiswyddiad annheg.

Mae athrawes gelf ysgol annibynnol ar gyfer merched a gafodd ei diswyddo wedi iddi feichiogi, wedi ennill achos o ddiswyddo annheg.

Dywedodd Rebecca Raven, 32 oed, ei bod wedi ei hysbysu gan Ysgol Howell's yn Ninbych, y byddai'n colli ei swydd wedi iddi ddarganfod ei bod yn feichiog.

Dyfarnodd tribiwnlys cyflogi fod yr ysgol yn euog o ddiswyddiad annheg.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol nad oedden nhw wedi bod yn ymwybodol fod Mrs Raven yn feichiog a'u bod wedi cynnig swydd rhan-amser iddi.

'Diswyddo'

Ond yn ôl ei hundeb, Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr (CAD), dywedodd yr ysgol wrth Mrs Raven y byddai'n rhaid iddi adael ei swydd £23,000 y flwyddyn ar ddiwedd tymor yr haf pan gyflwynodd hi gais am absenoldeb mamolaeth.

Ychwanegodd yr undeb fod Mrs Raven wedi ei hysbysu y gallai ymgeisio am swydd rhan-amser fel athrawes gelf ond er iddi ymgeisio ni chafodd ei phenodi.

Dywedodd Mrs Raven, o'r Fflint, ei bod wedi gweithio yn yr ysgol ers mis Hydref 2008.

"Rwy'n hapus fy mod i wedi ennill yr achos. Roedd e'n ofnadwy i gael gwybod y byddwn i'n colli swydd roeddwn i'n ei charu.

"Nid oeddwn yn gallu credu bod yr ysgol wedi dweud wrthyf fy mod yn cael fy niswyddo.

"Roedd yr ysgol wedi bod mor hyfryd roedd dwy o fy merched yn cael eu haddysg yno."

"Rwy'n gobeithio bod ymddiriedolwyr yr ysgol wedi dod i'w coed ac yn sylweddoli bod angen iddyn nhw drin y staff yn iawn."

Iawndal

Dywedodd Dr Philip Dixon, cyfarwyddwr CAD Cymru: "Mae'r eironi eithaf o ysgol ferched yn diswyddo athrawes feichiog yn anodd i'w gredu.

"Roedd hyn yn rhoi esiampl ofnadwy i ddisgyblion, rwy'n gobeithio, sy'n cael eu haddysgu i fod yn fenywod annibynnol gyda gyrfaoedd a bywydau cyflawn.

"Rydym ar ben ein digon ein bod wedi ennill yr achos hwn ar ran Mrs Raven.

"Mae hon yn fuddugoliaeth i synnwyr cyffredin a chyfiawnder naturiol.

"Rydym yn gobeithio bydd y dyfarniad terfynol yn achos taliad teg i'n haelod i'w digolledu am fisoedd o bryder ac ansicrwydd."

Dywedodd Mrs Raven ei bod yn gwneud cais am iawndal yn hytrach na chael ei hen swydd yn ôl a'i bod yn gobeithio cael swydd arall erbyn mis Medi.

'Cyfleoedd cyfartal'

Dywedodd llefarydd ar ran Ysgol Howell's eu bod yn siomedig gan ddyfarniad y tribiwnlys a'u bod yn ystyried lansio apêl.

"Nid yw ein sefyllfa ni wedi newid ers cyn i'r tribiwnlys ddechrau," meddai'r llefarydd.

"Ym mis Medi 2010 cafodd Mrs Raven ei chyflogi i weithio yn lle athro celf oedd ar absenoldeb salwch oherwydd afiechyd y galon," meddai.

"Ym mis Ebrill 2011 dywedodd yr athro hwnnw wrthym na fyddai'n dychwelyd i'w waith.

"Canfu archwiliad cwricwlwm mai dim ond un athro celf rhan amser oedd ei angen arnom ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi 2011.

"Fe wnaethon ni gyfarfod â Mrs Raven i drafod y swydd rhan amser ond fe wrthododd y swydd honno.

"Doedden ni ddim yn gwybod fod Mrs Raven yn feichiog ar y pryd.

"Hysbysebon ni'r swydd am fod Mrs Raven wedi gwrthod y swydd rhan amser ac fe wnaethon ni ddewis yr ymgeisydd gorau."

"Doedd y ffaith fod Mrs Raven yn feichiog ddim yn ffactor o ran ein penderfyniad.

"Mae genyn ni nifer o athrawon benywaidd, felly rydym yn brofiadol o ran delio â staff sy'n feichiog ac fel cyflogwr rydym yn parhau i weithredu ein polisi cyfleoedd cyfartal."