Apêl heddlu wedi ymosodiad difrifol yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn Abertawe yn ymchwilio ar ôl ymosodiad anweddus difrifol ar fenyw yn y ddinas.

Digwyddodd yr ymosodiad rhwng 1am a 5am fore Sul yn ardal Ffordd Castell-nedd.

24 awr yn ddiweddarach aeth dyn at fenyw arall yn Stryd Harrington cyn rhedeg i ffwrdd ac mae'r heddlu yn credu bod cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad.

Maen nhw'n awyddus i holi dyn o ymddangosiad Asiaidd wedi'r ymosodiad ddydd Sul - mae yn ei 20au gyda gwallt byr du a thua 5 troedfedd 6 modfedd o daldra. Roedd yn gwisgo dillad tywyll.

Dywed yr heddlu eu bod yn chwilio am ddyn tenau gyda chroen tywyll ac yn ei 20au tua 5 troedfedd 6 modfedd neu 5 troedfedd 7 modfedd o daldra gyda gwallt byr tywyll pigog ac yn gwisgo crys llewys hir gwyn a jeans mewn cysylltiad â digwyddiad fore Llun.

Tacsi

Mae'r Ditectif Prif Arolygydd Jane McKay yn annog pobl yn y gymuned i gynnig gwybodaeth i'r heddlu am y ddau ddigwyddiad.

"Cafodd y digwyddiad yn Stryd Harrington ei adrodd i ni yn lleol, ac rydym yn annog y fenyw ifanc i gysylltu gyda'r heddlu er mwyn i ni gael gwybod yn union beth ddigwyddodd," meddai.

"Rydym yn gwybod bod y fenyw yma wedi gadael yr ardal mewn tacsi, ac rydym hefyd felly'n gofyn i'r gyrrwr tacsi i gysylltu â'r heddlu.

"Mae ymchwiliad llawn i'r ddau ddigwyddiad wedi dechrau, ac fe ddylai pobl ddilyn cyngor am eu diogelwch personol ynghyd â chadw at ardaloedd sydd wedi eu goleuo'n dda, a hefyd i gynllunio eu taith adref."

Dylai pobl sydd â gwybodaeth all fod o gymorth i'r heddlu ffonio 01792 456999 neu 101. Gall pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.