Neges o bell gan Llywydd y Dydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw Llywydd y Dydd, Bryn Terfel, yn medru bod yn bresennol yn y brifwyl eleni

Mae neges Llywydd y Dydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wedi teithio'n bellach nag arfer ddydd Llun.

Seren y byd opera, Bryn Terfel, yw'r llywydd, ond mae'n paratoi at berfformiad yn Bergen, Norwy ar hyn o bryd, ac yn methu bod yn yr Ŵyl yng Nglynllifon.

Er hynny mae'n credu bod llwyfan prifwyl yr Urdd yn llwyfan teilwng i ddangos talentau Cymru.

Cafodd Bryn Terfel Jones, 46, ei eni a'i fagu yn Fferm Nant Cyll Ucha, Pant Glas, Garndolbenmaen, Gwynedd.

Datblygodd sgiliau canu'r canwr bas-bariton o oed cynnar.

Dechreuodd ddysgu canu gyda chyfaill i'w deulu Selyf Jones pan oedd yn bedair oed, gan amlygu dawn addawol iawn.

Erbyn iddo ymadael â'r ysgol a chofrestru yn Ysgol Gerdd y Guildhall, Llundain, ym 1984, roedd wedi ennill llawer o gystadlaethau lleol a chenedlaethol gan gynnwys nifer yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

'Siomedig'

"Rwy'n siomedig iawn na alla'i gerdded y maes yng Nglynllifon yr wythnos hon, yn dilyn hynt a helynt y cystadleuwyr," meddai Bryn Terfel.

"Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn llwyfan teilwng i ddangos talentau ein pobl ifanc a gan chwarae rhan bwysig yn ein diwylliant i'r dyfodol.

"Mae pob artist yn dechrau yn rhywle ac mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn haeddu pob clod am roi pobl ifanc ein cenedl ar ben ffordd."

Yn ystod ei gyfnod fel aelod o'r Urdd yn Ysgol Dyffryn Nantlle, roedd Bryn Terfel, ail fab Hefin a Nesta Jones, yn ganwr addawol a amlygai ddawn arbennig mewn eisteddfodau.

Dan arweiniad tiwtoriaid llais proffesiynol yn Llundain, datblygodd ei lais, perffeithiwyd ei ynganiad a dangosodd ddawn naturiol i actio a phresenoldeb awdurdodol ar y llwyfan.

Mae'r cyfuniad hwn wedi'i wneud yn un o gantorion opera amlycaf.

Mae Bryn yn byw gyda'i wraig, Lesley, a'u tri mab yn y Bontnewydd, ger Caernarfon, Gwynedd, dafliad carreg o faes yr Eisteddfod yng Nglynllifon.

Yn ôl yn yr Eisteddfod, cynhelir cystadleuaeth flynyddol Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel unwaith eto eleni.

Ddiwedd yr wythnos hon yng Nglynllifon, dewisir y saith cystadleuydd yn y gwahanol gategorïau perfformio 19-25 mlwydd oed a fydd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol a gynhelir ar 14 Hydref 2012.