Pryder am fwrdd llywodraethwyr Ysgol Gyfun Garth Olwg

  • Cyhoeddwyd

Mae un o lywodraethwyr Ysgol Gyfun Garth Olwg yn ardal Pontypridd yn rhybuddio bod 'na beryg' y gallai'r bwrdd llywodraethu gael ei diddymu, oherwydd yr holl ddadlau diweddar am enw'r ysgol.

Daw'r rhybudd gan y llywodraethwyr nad oedd am ei enwi, wrth i ddisgyblion blwyddyn 13 baratoi i ddosbarthu pamffledi yn galw am gofio traddodiadau a gwerthoedd yr ysgol dan ei hen enw, sef Rhydfelen.

Y disgyblion yma ydi'r flwyddyn ola' i gael unrhyw gysylltiad efo'r hen ysgol.

Ysgol Gyfun Rhydfelen oedd ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf de Cymru a hynny 50 mlynedd yn ôl.

Roedd gwrthwynebiad chwyrn i'r penderfyniad i newid enw'r ysgol wrth symud o'i hen safle i safle newydd ym Mhentre'r Eglwys yn 2006.

Brwydro mewnol

Mae'r brwydro mewnol yn parhau er bod rhai o'r llywodraethwyr yn gobeithio y bydd 'na gyfnod newydd yn hanes yr ysgol wrth i bennaeth newydd gychwyn fis Medi.

Fel un o lywodraethwyr yr ysgol mae Martin Geraint wedi bod yn ymgyrchu o'r dechrau am newid yr enw yn ôl i Rydfelen, ac wedi cael ei ddiarddel o'r Bwrdd llywodraethol dros dro oherwydd ei ddaliadau.

"Mae 'na ddadl dros beth yw ysgol. Mae gwleidyddion yn meddwl mai ffatri data yn unig yw ysgol," meddai.

"Ond mewn ysgol Gymraeg yn y de ddwyrain mae'n gymuned yn holl bwysig."

Mewn datganiad, mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r sefyllfa yn Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Maen nhw'n dweud bod y Gweinidog Addysg wedi dweud yn eglur nad enw'r ysgol yw'r unig ystyriaeth wrth sicrhau llwyddiant ysgol.

Maen nhw'n dweud hefyd y byddai unrhyw newidiadau i gorff llywodraethol yn fater i'r awdurdod lleol fel cam cyntaf.