Abertawe yn chwilio am olynydd i Brendan Rodgers

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Rodgers: Yn ffarwelio ag Abertawe

Dywed Cadeirydd Abertawe Huw Jenkins y bydd y clwb yn symud yn gyflym ymlaen i benodi rheolwr newydd ar ôl i Brendan Rodgers gael ei enwi fel rheolwr newydd Lerpwl.

Mae disgwyl bod Lerpwl ac Abertawe wedi cytuno ar iawndal rhwng £4 a £5 miliwn wedi i Rodgers gytuno ar delerau i symud o'r Liberty i Anfield.

Daw penderfyniad Rodgers i adael flwyddyn union ar ôl i Abertawe sicrhau dyrchafiad i'r Uwchgynghrair.

Y tymor diwethaf fe wnaeth Yr Elyrch orffen yn 11eg yn yr Uwchgynrhair gan ennill canmoliaeth eang am eu dull o chwarae.

Roedden nhw dri safle yn is na Lerpwl orffennodd yn 8fed.

'Gwaith da'

"Er ein bod yn siomedig i golli rheolwr ifanc talentog - doedd y clwb ddim am ei rwystro," meddai Jenkins.

"Yn Abertawe ni mo'yn pobl sy wedi ymroi yn llwyr i'r dasg o'n blaenau."

Ychwanegodd eu bod yn dymuno pob llwyddiant i Rodgers.

"Byddwn yn parhau yn ffrindiau da ac rydym yn diolch iddo am ei waith caled a'i ymroddiad i'r clwb dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Nawr rhaid symud yn gyflym i gael rhywun yn ei le fydd yn parhau a'r gwaith da."

Dywedodd capten Abertawe, Garry Monk, ei fod yn drist iawn o glywed y newyddion ond ei fod yn ffyddiog y byddai'r bwrdd rheoli yn dod o hyd i'r person cywir i arwain y clwb.

"Roedd o'n rheolwr o'r safon uchaf ac rydym yn siomedig iawn i'w golli," meddai wrth Sky News.

"Mae'n onest, yn ein trin fel oedolion ac yn deall pêl-droed.

"Roedd ei athroniaeth a'i hyfforddiant yn wahanol. De' ni byth yn gwneud yr un fath o sesiwn hyfforddi mwy na dwywaith ac mae hynny'n ei wneud yn ddifyr.

"Ond gymaint ag yr ydym yn drist o'i weld yn mynd, mae wedi haeddu'r cyfle i weithio i glwb fel Lerpwl.

Trafodaethau

"Bydd yna nifer o enwau yn cael eu cysylltu gyda swydd y rheolwr (Abertawe) ond mae'n bwysig fod y bwrdd yn dewis y person cywir."

Yn wreiddiol roedd Rodgers wedi gwrthod cyfle i drafod gyda Lerpwl bythefnos yn ôl.

Ond fe wnaeth perchnogion Lerpwl, Fenway Sports Group, wneud ail gais iddo ar ôl cynnal trafodaethau gyda rheolwr Wigan a chyn rheolwr Abertawe Roberto Martinez.

Gwnaed yr ail gais yna i Rodgers a Huw Jenkins nos Fawrth.

Cafodd y trafodaethau eu cynnal ddydd Mercher gyda Rodgers yn penderfynu gadael Abertawe.

Yn y gynhadledd i'r wasg yn Anfield ddydd Gwener fe wnaeth perchnogion Lerpwl gadarnhau mai Rodgers oedd eu dewis cyntaf er eu bod wedi ystyried enwau eraill er mwyn sicrhau bod y broses yn un gywir.

Ond maen nhw'n falch o fod wedi gallu penodi eu "dewis cyntaf".

Dywedodd Rodgers ei bod yn "ddiwrnod trist" i adael Abertawe.

"Fe wnaethon ni greu hanes, y tîm cyntaf o Gymru i gyrraedd yr Uwchgynghrair ac mae gen i'r parch mwya' i'r clwb," meddai.

"Mae gen i lot o ffrindiau yn y clwb, yn y ddinas ac mae'n drist gadael.

"Rhaid i mi ddiolch i'r ddinas ac i Gymru am gael dwy flynedd anhygoel yna.

"Mae'n glwb arbennig a fydd yn siŵr o barhau i symud ymlaen."

Straeon perthnasol