Taenellwyr dŵr ym mhob tŷ newydd er gwaetha rhybudd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaid gosod yr offer ym mhob tŷ, cartref gofal neu lety newydd o 2013 ymlaen

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu bwrw ymlaen gyda'u polisi o orfodi gosod offer taenellu dŵr ym mhob tŷ newydd o 2013 ymlaen er gwaethaf rhybudd nad yw'n gost effeithiol.

Mae dadansoddiad cost a budd cwmni BRE Global wedi dangos mai £6.7m fyddai 'r gost fesul pob bywyd a arbedir rhwng 2013 a 2022.

Casglodd y cwmni: "Ni fyddai gosod offer taenellu dŵr ym mhob tŷ newydd yn gost effeithiol."

Ond dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd John Griffiths: "Does dim modd dileu'r risg o dân yn llwyr ond fe allwn leihau'r effaith a sicrhau na fydd pobl yn marw mewn cartrefi newydd."

Unfrydol

Yn 2010, pleidleisiodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol o blaid y mesur yn Y Senedd.

Cafodd Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ei gyflwyno yng Ngorffennaf 2007.

Wedyn cafodd grym ei ddatganoli er mwyn creu mesur yn y Cynulliad.

Fe gafodd y syniad - a gyflwynwyd gan Aelod Cynulliad Dyffryn Clwyd, Ann Jones - gefnogaeth drawsbleidiol drwy gydol cyfnod y gorchymyn a'r mesur.

Cefnogaeth

Mae pob Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru hefyd wedi cefnogi'r mesur, ynghyd ag ymgyrchwyr eraill, gan gynnwys y Rhwydwaith Taenellwyr Tân.

Ond honnodd pennaeth cwmni adeiladu y byddai llai o dai yn cael eu codi yng Nghymru.

Dywedodd Steve Morgan o gwmni Redrow yn Sir y Fflint, un o ddatblygwyr mwyaf y DU, y byddai'r mesur yn rhwystro datblygwyr, yn enwedig mewn ardaloedd tlotach fel cymoedd y de a'r gogledd-ddwyrain.

Mae wedi amcangyfrif y bydd y gost o osod taenellwyr mewn tŷ tair ystafell wely'n debyg o fod yn £3,500.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol