Mewn llun: Pedwerydd diwrnod y Fflam yng Nghymru

Published
image captionCarwen Richards o Lanbedr Pont Steffan, sydd newydd ddathlu ei phenblwydd yn 18 oed, gafodd y cyfle i gludo'r Fflam i lawr Craig y Glais ar y trên ar bedwerydd diwrnod y Fflam yng Nghymru
image captionWedi teithio ar hyd y Prom fe aeth y Fflam i weddillion y Castell yn Aberystwyth wrth i Colin Davies ei chludo
image captionCafodd cyflwynydd Radio One, Chris Moyles, ddal y Ffagl a chludo'r Fflam drwy Aberystwyth ddydd Llun
image captionBridget James gyda'r Fflam y tu allan i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth
image captionGyda Ffagl Olympaidd 2012 yn ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol ddydd Llun cafodd ei chroesawu gan chwe ffagl o'r gorffennol. Mae’r ffaglau yn cynnwys rhai München 1972, Seoul 1988, Athen 1996, - ffagl wnaethpwyd gan Wlad Groeg i goffau camlwyddiant y Gemau modern ac i fynegi eu siom o beidio a chael eu gwobrwyo â’r gemau hyn, Atlanta 1996, Athen 2004 a Llundain 1948 (y tro diwetha i’r gemau ymweld â Llundain).
image captionSian Harries, sydd wedi gwella ar ôl torri ei chefn, yn cario'r Fflam dros y bont yn nhref Dolgellau wrth i'r Fflam anelu am Fangor
image captionRoedd cannoedd o bobl wedi ymgasglu ar y Stryd Fawr ym Mlaenau Ffestiniog ar ddiwrnod braf arall dros awr cyn i'r Fflam gyrraedd tref y llechi
image captionMae 'na faneri o wahanol wledydd i'w gweld ar y stryd ym Mlaenau Ffestiniog, rhai o'r gwledydd fydd yn cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd fis Gorffennaf, gan ddisgyblion Ysgol Manod yn y dref
image captionElin Owen o Lanrug gafodd y fraint o gludo'r Fflam ar y trên
image captionCafodd y Fflam ei chludo mewn lantern ar y trên i Bothmadog
image captionRhai wedi mynd i ysbryd y daith drwy wisgo fel pobl o Wlad Groeg a gwneud eu ffaglau eu hunain i groesawu'r Fflam i Orsaf Rheilffordd Porthmadog
image captionCadi Fôn yn cluo'r Ffagl drwy Gricieth gyda chymorth Crïwr y Dref i hysbysu'r dorf o ymweliad y Fflam
image captionSacha Jones, un o efailliaid gariodd y fflam ddydd Llun, o flaen colofn David Lloyd George yng Nghaernarfon, sy'n edrych fel ei fod o wedi colli ei Fflam
image captionAllys Clipsham oedd un yn cario'r Fflam drwy Fangor ddydd Llun
image captionBryn Terfel gafodd danio'r Grochan yn Y Faenol wedi'r cymal olaf ar bedwerydd taith Y Fflam o Aberystwyth i Fangor

Straeon perthnasol