Dod o hyd i gorff dyn mewn llyn

Cyhoeddwyd

Mae timau arbenigol yr heddlu wedi dod o hyd i gorff dyn mewn llyn bach ger Llyn Efyrnwy ym Mhowys.

Cafodd y corff ei ddarganfod brynhawn Mercher yn rhaeadr Rhiwargor.

Mae archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ddydd Iau.

Yn y cyfamser, mae ymchwiliad i achos y farwolaeth yn parhau.