Targedu disgyblion difreintiedig yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Ysgol gynradd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y £32 miliwn yn cael ei rannu rhwg ysgolion

Bydd ysgolion Cymru yn derbyn buddsoddiad o £32.4 miliwn er mwyn helpu'r plant mwyaf difreintiedig.

Y prif weinidog Carwyn Jones fydd yn cyhoeddi manylion y cynllun ddydd Iau.

Bydd y Grant Amddifadedd Disgyblion yn rhoi'r arian yn uniongyrchol i ysgolion, a bydd yn seiliedig ar nifer y plant sy'n derbyn cinio ysgol am ddim.

Mae'r arian yn deillio o'r cytundeb wnaeth sicrhau bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi cyllideb y llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd.

Bydd Mr Jones yn amlinellu'r cynllun mewn seremoni i agor Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon.

'Camau ymarferol'

"Mae'r arian newydd yma yn hwb mawr i'n hysgolion ac mae yna un nod gwbl glir - i leihau'r cysylltiad rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad addysgol," meddai Mr Jones.

"Mae llywodraeth Cymru yn cymryd camau ymarferol i sicrhau cyfleoedd addysgol gwell i'r plant mwyaf difreintiedig.

"Byddwn yn cydweithio yn agos gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod y grant hwn yn gwneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd y rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Yn ôl y cynllun bydd ysgolion Caerdydd yn rhannu £4 miliwn yn 2012-13, £3.3 miliwn yn Rhondda Cynon Taf, £1.3 miliwn yn Wrecsam a £1.2 miliwn yn Sir y Fflint.

Yn ôl swyddogion mae'r arian yn gyfystyr a £450 ar gyfer pob disgybl sy'n cael cinio am ddim.

Dywed llywodraeth Cymru mai ysgolion unigol fydd yn penderfynu sut i wario'r arian.

Dywedodd y dirprwy brif weinidog ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg fod y cynllun yn un o brif bolisïau ei blaid.

"Rwy'n falch i weld llywodraethau yn San Steffan, a nawr Caerdydd, yn targedu arian ychwanegol ar gyfer plant o gefndiroedd difreintiedig," meddai.

Dywedodd Philip Dion o Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr - ATL: "Yn yr amseroedd yma o gynni, mae'n dda i weld arian ychwanegol yn mynd i'r rhai sydd ei fwyaf angen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol