Maes Awyr Caerdydd yn penodi asiantaeth recriwtio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer y teithwyr yn gostwng

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi penodi asiantaeth recriwtio arbenigol i ddod o hyd i bennaeth newydd wedi ymadawiad y Rheolwr Gyfarwyddwr.

Fe adawodd Patrick Duffy ei swydd ddydd Mercher ar ôl pedair blynedd wrth y llyw.

Daeth ei ymadawiad wedi beirniadaeth ddiweddar am berfformiad y maes awyr gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Yn ôl Mike Snelgrove, strategydd busnes o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd: "Mae hyn yn gyfle ar gyfer newid meddylfryd.

"Mae tîm rheoli da yno o hyd," meddai.

Dywedodd Peter Phillips, cadeirydd Rhwydwaith Awyr Cymru, bod rheidrwydd ar "rywun i golli ei swydd" yn dilyn beirniadaeth o'r maes awyr gan wleidyddion a'r cyfryngau.

Ers 2007 mae'r maes awyr wedi gweld gostyngiad o bron i 800,000 yn nifer y teithwyr sy'n ei ddefnyddio.

Does 'na ddim mwy o fanylion am ymadawiad Mr Duffy ar hyn o bryd.

Ond mae'r maes awyr wedi cyhoeddi y bydd Debra Barber yn ei olynu dros dro.

Yn ôl y maes awyr fe fydd hi'n "rhan allweddol o'r tîm rheoli gyda chyfrifoldeb am waith gweithredol y maes awyr a'r gwaith o'i ddatblygu".

'Dyfodol hirdymor'

Dydd Mawrth fe wnaeth BBC Cymru ddatgelu bod Mr Jones wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar y posibilrwydd o brynu siâr ym Maes Awyr Caerdydd, petai'r perchnogion o Sbaen yn gwerthu.

Dywedodd y perchnogion wrth BBC Cymru eu bod "yn agored i dderbyn unrhyw gynnig" ond "mae popeth yn ddibynnol ar bris".

"Mae angen addewid gan y perchnogion, rydan ni wedi gwneud ein haddewid, wedi rhoi ein harian ar y bwrdd, fel arall dydi dyfodol hirdymor Caerdydd ddim yn dda," meddai Mr Jones ar raglen Week In Week Out nos Fawrth.

Ym mis Ebrill dywedodd Mr Jones bod angen rhedeg Maes Awyr Caerdydd "yn iawn neu ei werthu".

Dywedodd na fyddai am groesawu ymwelwyr i Gymru drwy'r maes awyr oherwydd yr argraff yr y safle'n ei chreu.

Gwnaeth y sylwadau wedi iddi ddod i'r amlwg bod nifer y rhai sy'n defnyddio'r maes awyr yn lleihau.

Roedd nifer y teithwyr ddefnyddiodd y maes awyr yn 2011 13% i ychydig dros 1.2 miliwn.

Dros yr un cyfnod roedd cynnydd o 1% yn nifer y teithwyr aeth drwy Faes Awyr Bryste - i fyny i fwy na 5.7 miliwn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol