Apêl oherwydd prinder rhieni maeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Gweithredu Dros Blantbod angen 550 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru

Cafodd apêl ei gyhoeddi er mwyn canfod pobl sy'n fodlon cynnig cartref i blentyn er mwyn mynd i'r afael â "phrinder dybryd" o ofalwyr maeth yng Nghymru.

Dywed yr elusen Gweithredu Dros Blant bod angen tua 550 o ofalwyr er mwyn sicrhau bod plant sydd ddim yn medru byw gyda'u teuluoedd ein hunain yn cael y gofal angenrheidiol.

Mae'n defnyddio Diwrnod Ymwybyddiaeth Cymru ddydd Iau i ganolbwyntio ar y broblem.

Mae un teulu sydd wedi maethu dwsinau o blant wedi bod yn siarad am y budd o wneud hynny.

Roedd y cyn-chwaraewr rygbi gyda Phont-y-pŵl, Steve Jones, a'i wraig Liz wedi bod yn cynnig cymorth i blant digartref.

Bu farw Steve yn sydyn yn 2007 yn 55 oed, ond mae ei fab Leighton wedi dweud bod maethu wedi newid eu bywydau er gwell.

'Dim geiriau'

"Ar brydiau roedd yn dorcalonnus i weld o ble'r oedd y plant yn dod," meddai Mr Jones.

"Ond roedd yn cynhesu'r galon i weld y datblygiad yn y plant a'u gweld yn newid i fod yn bobl well.

"Does dim geiriau i ddisgrifio'r teimlad o weld y plant yn datblygu i fod yn oedolion ifanc."

Fe ddatblygodd Mr Jones gyfeillgarwch gyda nifer o'r plant fu'n aros gyda'i deulu yn Nhorfaen, ac mae'n cadw mewn cysylltiad gyda nifer o hyd.

Dywedodd bod maethu yn rhan allweddol o fywyd ei dad.

"Roedd ganddo gymaint o angerdd am faethu'r plant ag yr oedd ganddo am rygbi," meddai.

Mae Gweithredu Dros Blant yn gobeithio y bydd profiad teulu'r Jonsiaid yn ysbrydoliaeth i eraill i fod yn rhieni maeth.

Mae'n cynnal diwrnod ymwybyddiaeth ac yn annog y cyhoedd i ymweld â'r Queen's Arcade yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Dywedodd Jason Hughes ar ran yr elusen: "Nid yw maethu'n waith hawdd, ond mae'n deimlad da dros ben.

"Mae'n wych medru help wrth geisio newid bywyd plentyn er gwell."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol