Cam at godi pont droed dros Afon Dysynni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Royston Jones
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw y bydd y bont yn hwb economaidd i ardal Afon Dysynni

Mae Cyngor Gwynedd gam yn nes at gael gosod pont droed newydd, sy'n addas ar gyfer cerddwyr, beicwyr a cheffylau, i groesi Afon Dysynni.

Mae tîm llwybr arfordir y cyngor wedi bod yn trafod gyda'r tirfeddianwyr ac yn gwneud gwaith cyfreithiol.

Eu gobaith yw cael cytundeb i greu llwybr marchogaeth newydd ar hyd yr hen ffordd oedd yn arfer bod ym mherchnogaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn ac sydd bellach mewn dwylo preifat.

"Mae'r holl waith caled erbyn hyn yn dwyn ffrwyth," meddai Rhys Gwyn Roberts, Swyddog Prosiect Cyngor Gwynedd.

"Mae hwn yn gynllun hynod gyffroes ac wrth osod pont byddwn yn arbed bron i chwe milltir o wyriad.

"Ar hyn o bryd mae pobl yn gorfod cerdded ar y ffordd fawr i bentref Bryncrug yna dilyn llwybrau cyhoeddus i lawr yn ôl at yr arfordir."

Cychwyn y gwaith

Does 'na ddim perchennog ar ran o'r hen ffordd yma na'r ategwaith presennol, sef rhan o fwa'r bont.

Felly bu'n rhaid i'r cyngor ddefnyddio pwerau gorchymyn i greu llwybr ceffyl yma hefyd.

Mae'r gorchymyn wedi ei basio ymlaen i Lywodraeth Cymru benderfynu arno.

Cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y bont y barod a bydd y cyngor yn symud ymlaen i dendro'r gwaith.

Y gobaith yw y bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn ystod yr haf.

Ers 2007 mae Gwynedd wedi cael buddsoddiad o bron i £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru tuag at lwybr yr arfordir, ac eisoes wedi derbyn oddeutu £700,000 ar gyfer eleni.

"Mae'r gwaith yma yn cael ei weld fel buddsoddiad yn y rhwydwaith hawliau tramwy," ychwanegodd Mr Roberts.

"Mae'r cyngor yn gweld y cynllun fel ased gwerthfawr fydd yn rhoi hwb i'r economi leol.

"Mae disgwylir i'r llwybr ddenu 100,000 o ymwelwyr ychwanegol i'r ardal ac wrth gwrs rydym yn annog pobol leol i gerdded y llwybr a chael cyfle i fwynhau'r arfordir prydferth sydd ar garreg ein drws."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol