Cwmni am greu 200 o swyddi

  • Cyhoeddwyd
Canolfan alwadau
Disgrifiad o’r llun,
Mae 50 o swyddi wedi eu diogelu yn Abertawe a 100 yng Nghaerdydd.

Mae cwmni yn Abertawe, sy wedi diogelu 150 swyddi canolfan alwadau, yn gobeithio creu 200 o rai newydd yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Save Britain Money Group eu bod wedi prynu cwmni telewerthu Veraco.

Yn sgil hyn mae 50 o swyddi wedi eu diogelu yn Abertawe a 100 yng Nghaerdydd.

Mae SBMG, sy'n cynnig gwasanaeth cymharu prisiau, wedi dweud eu bod am greu 200 o swyddi newydd yng Nghaerdydd erbyn yr hydre.

Cafodd y cwmni ym Mharc Menter Abertawe, ei sefydlu yn 2005 ac ers chwe mis mae wedi creu 600 o swyddi yn y pedair gwlad.

Arbed ynni

Ar y cychwyn roedd yn cynnig cyngor am arbed ynni ac insiwleiddio'r cartref.

Roedd hefyd yn sicrhau ad-daliad i bobl oedd wedi prynu Yswiriant Gwarchod Taliad diffygiol.

Dywedodd y prif weithredwr, Neville Wilshire: "Mae twf y grŵp yn golygu bod angen staff gyda sgiliau a chanolfannau ag adnoddau penodol.

"Yn sicr, mae prynu Veraco yn gwneud y ddau beth yn bosib."

Erbyn hyn, mae SBMG yn cyflogi dros 1,000 tra oedd 350 ym Mawrth 2011.