Siopau'n gweithredu yn erbyn 'deifwyr sgip'

  • Cyhoeddwyd
Person yn siopaFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'deifwyr sgip' yn cymryd bwyd o finiau'r archfarchnadoedd

Mae sgipiau bwyd gwastraff yn cael eu cadw tu mewn i warws dros nos mewn ymgais i rwystro pobl rhag mynd â'r bwyd.

Penderfynwyd gwneud hyn wedi i rai pobl ym Machynlleth gwyno am yr arfer a elwir yn 'deifio sgipiau'.

Dywedodd llefarydd ar gyfer y 'deifwyr sgip' fod gormod o fwyd yn cael ei wastraffu.

Rhybuddiodd archfarchnad Co-operative y dref am beryglon iechyd posib y gallai pobl eu hwynebu wrth chwilota yn y sgipiau.

'Peryglon iechyd'

Mae'r siop yn awr wedi symud ei biniau dan do wedi i ddirprwy maer y dref, Gareth Jones, ei rhybuddio ynglŷn â'r mater.

Roedd Mr Jones wedi ysgrifennu at archfarchnadoedd Machynlleth er mwyn eu hysbysu am beth oedd yn digwydd gan ofyn iddynt a oedd modd dosbarthu bwyd gwastraff i achosion da.

Dywedodd y Co-operative eu bod yn pryderu am beryglon iechyd y gallai pobl wynebu yn y sgipiau y tu ôl i'w siop ym Machynlleth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Dydy'r Co-operative ddim yn cefnogi 'deifio sgipiau' oherwydd y peryglon iechyd wrth i bobl fwyta cynnyrch sydd wedi mynd heibio ei ddyddiad defnyddio.

"Er mwyn peidio â chefnogi'r weithred hon yn ein siop ym Machynlleth rydym yn awr yn dod â'n biniau bwyd gwastraff i mewn i'r warws pan mae'r siop yn cau bob dydd."

Dywedodd siop Spar y dref fod eu bwyd gwastraff yn cael ei symud i warws canolog.

'Elusennau'

Ond dywedodd Rachel Solnick o'r grŵp This is Rubbish, sydd yn tynnu sylw at faterion gwastraff bwyd, fod 'deifio sgip' yn digwydd ar draws y DU.

Honnodd fod pobl wedi eu syfrdanu gan faint o gynnyrch sydd yn cael ei daflu i ffwrdd gan archfarchnadoedd, a bod peth ohono heb fynd heibio ei ddyddiad defnyddio.

Yn ôl Ms Solnick mae pobl yng Nghymru yn taflu 330,000 tunnell o fwyd i ffwrdd bob blwyddyn.

Ychwanegodd: "Mae pobl wedi cael eu harswydo gan faint y bwyd sy'n cael ei daflu i ffwrdd pan nad oes dim byd yn bod arno.

"Allai'r bwyd yn y biniau ddim bod yn lanach am ei fod wedi cael ei roi mewn bag plastig cyn cael ei roi yn y biniau.

"Nid yw beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn ateb.

"Yr ateb fyddai peidio roi'r bwyd yn y biniau i ddechrau.

"Dwi ddim yn meddwl bod beth mae'r 'deifwyr sgip' yn gwneud yn achosi niwed i unrhyw un, pa niwed allai ei wneud?

"Gallai'r bwyd gwastraff gael ei roi i elusennau ac achosion da eraill."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol