Caerdydd: Ffrae am newid lliw'r crysau o las i goch

  • Cyhoeddwyd
Andrew Taylor o Gaerdydd yn gwisgo crys glas CaerdyddFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Taylor o Gaerdydd yn gwisgo crys glas Caerdydd

Mae grŵp sy'n cynrychioli cefnogwyr clwb pêl-droed Caerdydd yn honni bod newid i liwiau a bathodyn traddodiadol y clwb yn 'weithred sydd wedi'i chyflawni'.

Mae perchnogion y clwb - sy'n hanu o Malaysia - yn bwriadu gwario £100 miliwn ar faes hyfforddi newydd a chynyddu nifer y seddi yn Stadiwm Caerdydd i 35,000.

Ond byddai'r newidiadau hyn yn golygu y byddai'n rhaid i wisg y tîm newid o las i goch ac fe fyddai arfbais y clwb yn newid o aderyn glas i ddraig.

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl Droed Caerdydd yn dweud eu bod yn "siomedig iawn" ynghylch y newidiadau arfaethedig a'r diffyg ymgynghoriad.

'Diffyg ymgynghoriad'

Mynychodd Tim Hartley, cadeirydd yr ymddiriedolaeth, gyfarfod ynghyd â chynrychiolwyr cefnogwyr eraill lle esboniodd prif weithredwr yr Adar Gleision, Alan Whiteley y cynigion.

Dywedodd Mr Hartley wrth BBC Cymru: "Cawsom wybod yn blwmp ac yn blaen fod hwn yn weithred sydd wedi'i chyflawni.

"Bydd y clwb yn elwa o'r buddsoddiad ac fe welon ni ddyluniad o'r logo.

"Bydd tîm pêl-droed Caerdydd yn chwarae mewn coch ac yn defnyddio draig fel arfbais ar y crysau.

"Mae hwn yn mynd i ddigwydd beth bynnag mae'r cefnogwyr yn meddwl am y syniad.

"Mae hwn yn newyddion gwych ynghylch y buddsoddiad ond rydym yn siomedig iawn ynghylch newid y lliw a'r logo ynghyd â'r diffyg ymgynghoriad â'r cefnogwyr."

Mae'r cynigion ar gyfer y tîm sy'n chwarae yn y Bencampwriaeth yn cynnwys cynyddu'r seddi i 35,000 erbyn 2014 yn ogystal â chyfleusterau hyfforddi newydd ac arian i brynu chwaraewyr.

Ond mae ffrae wedi codi ynghylch yr ail-frandio.

Y bwriad yw y bydd Caerdydd yn chwarae mewn crysau coch gyda draig fel arfbais yn hytrach nag aderyn glas, siorts du a sanau coch ond fe fydd y clwb yn chwarae mewn glas mewn gemau oddi cartref.

Mae perchnogion y clwb yn meddwl bod coch yn lliw mwy nerthol ar gyfer marchnata'r clwb yn Asia.

'Enaid y clwb'

Mae ffynonellau y tu mewn i'r clwb yn gwadu y bydd llysenw'r clwb yn newid o'r Adar Gleision i'r Dreigiau.

Dywedodd cyn-gapten Caerdydd, Jason Perry nad oedd am weld enaid y clwb yn cael ei werthu am arian.

"Mae Caerdydd yn las ac fe ddylai bod fel hynny am byth."

Dywedodd llefarydd ar ran Clwb Pêl-Droed Caerdydd fod y cynigion yn rhan o arolwg blynyddol o'r clwb gafodd ei gwblhau'r wythnos diwethaf.

"Bydd unrhyw benderfyniadau yn cynnwys buddion tymor hir ein cefnogwyr, ein cymuned a datblygiad Clwb Pêl-Droed Caerdydd yn y diwydiant chwaraeon modern sy'n gystadleuol iawn," meddai datganiad.

"Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ein hanes fel clwb ynghyd â'n sefyllfa o fewn y gymuned.

"Ddydd Mawrth fe wnaethon ni gynnal trafodaethau â chynrychiolwyr o'r cyfryngau lleol a grwpiau cefnogwyr lle cafodd yr opsiynau ar gyfer y dyfodol eu trafod.

"Fe fyddwn ni'n cyfleu unrhyw benderfyniadau cyn gynted â phosib ond ni fyddwn yn cynnig unrhyw sylwadau tan fydd y penderfyniadau hynny wedi cael eu gwneud."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol