Dechrau gorchuddio twll 12m ger ysgol yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Twll yn Rhes-y-Cae (Llun: Ben Robertson)Ffynhonnell y llun, Ben Robertson
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y gwaith yn Rhes-y-cae ddydd Mawrth

Mae'r gwaith i orchuddio twll 12 metr o hyd gafodd ei ganfod ar dir yn agos i ysgol gynradd yn Sir y Fflint wedi dechrau.

Dechreuodd arbenigwyr tyllau mwyngloddio weithio ger Ysgol Rhes-y-Cae ar Fynydd Helygain yn dilyn misoedd o arolygu'r twll.

Cafwyd hyd i'r twll ym mis Medi y llynedd, blwyddyn wedi i dwll 7 metr (23 troedfedd) o hyd ymddangos yn yr un safle.

Ni fydd penderfyniad ynghylch symud ffens sydd wedi'i osod o gwmpas y twll yn cael ei wneud tan i chwe mis arall o arolygu cael ei gyflawni.

Diogelwch y cyhoedd

Yr wythnos diwethaf cafwyd hyd i dwll bach ar dir Clwb Golff Treffynnon nid nepell o'r ysgol.

"Yn ffodus, nid yw cwympiadau tyllau mwyngloddio ar yr un raddfa ddigwyddodd yn Rhes-y-cae yn digwydd yn aml, ond mae rhai llai yn digwydd o bryd i'w gilydd," meddai Edwin Christmas o Ystâd Grosvenor sy'n berchen y tir lle mae'r twll wedi agor.

"Mae digwyddiadau fel hyn yn dangos yr angen inni reoli'r ardal yn ofalus i leihau unrhyw beryglon posib i ddiogelwch pobl sy'n defnyddio'r tir."

Dywedodd y tirfeddiannwr ei fod wedi bod yn cydweithio ag ymgynghorwyr arbenigol, yr heddlu a'r gymuned leol gan gynnwys yr ysgol a thrigolion yr ardal ers i'r twll diweddaraf agor yn Rhes-y-cae i sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Dywed trigolion lleol fod hen dyllau mwyngloddio wedi cwympo gan agor tyllau ar Gomin Helygain yn y gorffennol.

Dywedodd Mr Christmas: "Er bod cyfarwyddyd ein harbenigwyr yn dweud nid oes unrhyw berygl sylweddol i bobl sy'n defnyddio'r tir ar Fynydd Helygain mae diogelwch pobl leol ac ymwelwyr o'r pwys mwyaf inni."

Cafodd y twll cyntaf ei orchuddio â chap concrit pwrpasol ym mis Awst 2010.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol