Dwysgipio: Cyhuddo un arall

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed wedi ei gyhuddo o dan y Ddeddf Ddwysgipio Moduron wedi i fachgen 13 oed farw mewn damwain.

Hyd yn hyn mae pump yn eu harddegau wedi eu cyhuddo o fynd â char yn anghyfreithlon wedi'r ddamwain yn Ionawr.

Cafodd y pedwar arall rhwng 15 ac 19 oed eu cyhuddo yn Ebrill.

Bu farw'r bachgen lleol, Kody Dutton, pan darodd car Rover MGZ Mitsubishi Shogun oedd wedi ei barcio yn Neganwy, Llandudno.

Dywedodd y Sarjant Ifan Jones: "Bydd y pump gerbron Ynadon Llandudno ar Fai 21."