MI6: 'Mynediad dirwystr'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Metropolitan Police
disgrifiad o’r llun, Fe barodd ymchwiliad yr heddlu i farwolaeth Gareth Williams am 21 mis

Mae Comisiynydd Heddlu Llundain wedi dweud y bydd MI6 yn cael ei drin fel pob sefydliad arall, yn gorfod cynnig "mynediad dirwystr" wrth i blismyn ailymchwilio i farwolaeth Gareth Wiliams.

Dywedodd y comisiynydd, Bernard Hogan-Howe, y gallen nhw sgrinio staff y gwasanaeth cudd wybodaeth er mwyn gwirio olion DNA yn fflat Mr Williams yn Llundain.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams, oedd yn wreiddiol o Ynys Môn, mewn bag chwaraeon oedd wedi ei gloi yn y bath yn ei fflat yn Pimlico, Llundain, ar Awst 23, 2010.

Mae ei deulu wedi gofyn i'r comisiynydd ailystyried ac adolygu sut y bydd yr ymchwiliad yn datblygu "yng ngoleuni annigonolrwydd ymchwiliad SO15 i MI6 yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol."

Yr wythnos diwethaf dywedodd crwner y cwest: "Rwy'n argyhoeddedig mai'r tebygolrwydd yw bod Gareth wedi cael ei ladd yn anghyfreithlon."

Beirniadodd y modd y cafodd ffôn symudol ei gymryd o'r fflat lle canfuwyd y corff yn 2010.

Roedd lluniau ohono yn noeth wedi cael eu tynnu oddi ar y ffôn.

disgrifiad o’r llun, Bernard Hogan-Howe: 'Bydd MI6 yn cael ei drin fel pob sefydliad arall'

Er bod yr ymchwiliad wedi dechrau bryd hynny, doedd dim rhestr o gynnwys yr eitemau dan reolaeth MI6 wedi ei chreu tan fis Medi 2011 - dros flwyddyn wedi'r farwolaeth.

Roedd cyfrinachedd swydd Mr Williams yn golygu nad oedd yr heddlu yn medru holi cydweithwyr yn MI6 yn uniongyrchol.

Dywedodd y crwner fod y ffaith hon wedi "effeithio ar safon y dystiolaeth a roddwyd yn y llys."

Straeon perthnasol