Achub tri pherson o gwch

  • Cyhoeddwyd
St Davids lifeboat rescue the Kent VentureFfynhonnell y llun, St Davids RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cwch ei dynnu i Abergwaun gan fâd achub Tyddewi

Cafodd tri pherson eu hachub o gwch wedi iddyn nhw fynd i drafferthion yn y môr ger arfordir Penfro.

Torrodd mast y cwch, ac fe anfonodd y bobl oedd ar ei bwrdd neges SOS am 5:00am fore Llun.

Cafodd bâd achub Tyddewi ei lansio at y cwch, ac fe gafodd y cwch ei dynnu i Abergwaun.

Cafodd y tri oedd ar y cwch - dau ddyn 41 a 49 oed a merch 16 oed oed o Mayport, Cumbria - sylw gan griw ambiwlans.

Deellir eu bod wedi prynu'r cwch 30 troedfedd yn ddiweddar, ac yn ei hwylio adre o Aberdaugleddau i Workington, Cumbria.

Dywedodd llefarydd ar ran y bâd achub, James Phillips, bod y criw wedi bod yn diodde' mewn tywydd garw iawn.

"Fe gawsom drafferth dod o hyd i'r cwch oherwydd roedd y mast wedi torri ac roedd y cyfathrebu yn dameidiog," meddai.

"Roedden nhw'n iawn, ond roedd y tywydd allan yna yn eitha' gwael.

"Fe lwyddon ni i fynd yn ddigon agos i gael aelod o'n criw ni ar ei bwrdd gyda phwmp, gan eu bod wedi cael cryn dipyn o ddŵr arni."

Roedd ambiwlans yn disgwyl am y tri wrth iddyn nhw lanio an Abergwaun oherwydd adroddiad bod dau yn dioddef o effeithiau'r oerni, ond doedd dim angen triniaeth arnynt.

Bydd y cwch yn aros yn harbwr Abergwaun er mwyn i waith trwsio gael ei wneud cyn i'r cwch ail-ddechrau'r daith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol