Cyhuddo dyn o gynllwyn

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn o Gaerdydd wedi ymddangos gerbron Ynadon Westminster ddydd Sadwrn yn dilyn cyrch gan yr heddlu gwrth derfysgaeth.

Mae Daud Ali, 40 oed o Wakehurst Place, Caerdydd a dau ddyn arall yn wedi ei gyhuddo o gynllwynio.

Honnir bod y tri yn euog o gam labelu parseli oedd yn cael eu hanfon dramor.

Mae Mr Ali, perchennog cwmni tacsis, hefyd wedi ei gyhuddo o fod a phasport ffug yn ei feddiant.

Cafodd y tri , ynghyd â phedwar arall, eu holi ddydd Mawrth yn dilyn cyrchoedd gan yr heddlu gwrth derfysgaeth yn Llundain, Coventry a Chaerdydd.

Y ddau ddyn arall oedd gerbron ynadon Westminster oedd Adrian Wall, 49, o Surrey a Liiban Nursharif, 30 (dim cyfeiriad parhaol).

Fe wnaeth y tri dyn siarad i gadarnhau eu henwau, dyddiadau geni a chyfeiriadau.

Cafodd Ali, sy'n dad i chwech o blant, a Nursharif eu cadw yn y ddalfa.

Caniatawyd mechnïaeth gydag amodau i Wall.

Bydd y tri yn ymddangos gerbron Llys y Goron Southwark ar Orffennaf 6.

Mae'r pedwar arall gafodd eu harestio, ddydd Mawrth dynes 45 oed, a tri dyn 47,45 a 42 oed, yn parhau i gael eu holi gan yr heddlu

Mewn datganiad yn gynharach yn yr wythnos dyweddodd Scotland Yard eu bod yn ymchwilio i honiadau fod y cyffur Khat yn cael ei allforio yn anghyfreithlon i'r Unol Daleithiau a Canada.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol