Llafur yn 'debyg o ennill tir'

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf BleidleisioFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Arolwg: 'Newyddion da' i Lafur

Mae Llafur yn debygol o ennill tir yn yr etholiadau lleol, yn ôl un arolwg barn.

Yn ôl arolwg YouGov, mae'r gefnogaeth i Lafur yn uwch na chanran eu pleidlais yn yr etholiadau lleol diwethaf ac yn etholiad y cynulliad y llynedd ac etholiad cyffredinol 2010.

Awgryma'r arolwg mai Carwyn Jones yw'r arweinydd mwya' poblogaidd - yn fwy poblogaidd nag unrhyw arweinydd prif bleidiau yng Nghymru a'r DU.

Bydd etholiadau yn 21 o'r 22 awdurdod lleol ddydd Iau.

Wrth ateb cwestiwn sut y byddai pobl yn pleidleisio mewn etholiad cyffredinol, roedd yna gefnogaeth o 50% i Lafur - 14% yn uwch na chanran y blaid yn etholiad cyffredinol 2010.

Gostwng

Yn ôl yr arolwg ar ran Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r gefnogaeth i'r Ceidwadwyr wedi gostwng 3%.

Mae'r gefnogaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol i lawr 13% tra bod 12% yn cefnogi Plaid Cymru, cynnydd o 1% ers 2010.

Llafur oedd ar y blaen hefyd pan ofynnwyd sut y byddai pobl yn pleidleisio mewn etholiad cynulliad.

Pan ofynnwyd sut y byddai pobl yn pleidleisio ddydd Iau yn yr etholiadau lleol roedd cefnogaeth Llafur yn 48% - 21% yn uwch na pherfformiad y blaid bedair blynedd yn ôl pan gollon nhw rym mewn sawl cyngor.

Dywedodd 15% eu bod nhw'n bwriadu pleidleisio i ymgeiswyr Annibynnol, 17% i'r Ceidwadwyr, 14% i Blaid Cymru a 7% i'r Democratiaid Rhyddfrydol - cwymp o 6% ers etholiadau lleol 2008.

'Newyddion da'

"Mae'r arolwg yn newyddion da i Lafur Cymru ac mae'n awgrymu eu bod am gipio nifer o seddi ychwanegol," meddai'r Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru.

"Beth bynnag yw problemau'r blaid mewn rhannau o Brydain ac er gwaetha cyfnod simsan yn ddiweddar, mae Cymru, mae'n ymddangos, yn parhau yn gadarnle iddyn nhw."

Ar gyfartaledd cafodd Carwyn Jones sgôr o + 4.7 pwynt ar raddfa o 0-10.

O ran cefnogwyr y Ceidwadwyr, roedd mwy'n anhapus gydag Andrew R T Davies, arweinydd y blaid yn y Cynulliad, nag oedd yn ei hoffi.

Cafodd 1,039 o bobl eu holi arlein gan YoutGov rhwng Ebrill 12-16.