Newidiadau eto i amserlen S4C

  • Cyhoeddwyd
Rhodri Williams ac Emma WalfordFfynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Dau o gyflwynywr Heno ar hyn o bryd yw Rhodri Williams ac Emma Walford

Fe gyhoeddodd S4C newidiadau pellach i'w hamserlen o ganol mis Mai ymlaen a hynny ddeufis ers cychwyn amserlen newydd.

Roedd y sianel wedi cyhoeddi ym mis Ebrill newidiadau i gynnwys ac arddull y rhaglen gylchgrawn Heno wedi beirniadaeth gan wylwyr.

Yn ôl y datganiad diweddara', fe fydd un o gyflwynwyr Heno, Rhodri Ogwen Williams, yn gadael er mwyn "canolbwyntio ar raglenni eraill y sianel", gan gynnwys Jacpot sy'n rhan o raglen Pen8nos.

Yn ymuno â'r tîm cyflwyno bydd Angharad Mair, Gerallt Pennant ac Eleri Sion.

Bydd Rhodri Owen, Mari Grug ac Emma Wolford hefyd yn parhau i gyflwyno'r rhaglen.

Yn ôl S4C, bydd llawer mwy o bwyslais ar berthynas agos gyda chynulleidfaoedd ledled Cymru.

Ac fe gyhoeddwyd y byddai swyddfa Tinopolis, cynhyrchwyr Heno, yng Nghaernarfon yn ailagor.

'Mentrus a blaengar'

Ddydd Mawrth dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, eu bod yn "edrych ymlaen at dderbyn ymateb i'r amserlen newydd ac yn mawr obeithio y bydd y gynulleidfa yn cael ei phlesio gyda gweithgaredd Heno o gymunedau amrywiol Cymru".

"Bydd cyfle yn hwyrach yn y nos i'r sianel fod yn fwy mentrus a blaengar - yn wir, i atgyfnerthu'r gwasanaeth sy'n galon i'r genedl."

Fel rhan o'r newidiadau ar y sgrin o Fai 14 ymlaen bydd Heno yn ymestyn i bum rhaglen yr wythnos o nos Lun i nos Wener.

Bydd y rhaglen gylchgrawn Prynhawn Da yn newid i fod yn rhaglen awr, gan gynnwys eitemau hamdden a sgwrsio.

Ar hyn o bryd mae rhaglen Heno yn cael ei hailddarlledu am 10pm ond fe fydd yn cael ei hailddangos amser cinio'r diwrnod canlynol, gydag uchafbwyntiau Prynhawn Da bob prynhawn Sul.

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr i gyflwyno'r Heno newydd, rhaglen gylchgrawn ble bydd S4C yn rhoi'r gwylwyr, cymunedau a digwyddiadau ar y sgrin," meddai Angharad Mair, cynhyrchydd Heno a Prynhawn Da.

"Rhaglen y gwylwyr fydd hon fydd yn dangos yr holl weithgaredd difyr a diddorol sy'n digwydd ym mhob cwr o Gymru yn ddyddiol.

Ailddarllediadau

O Fai 25 ymlaen fe fydd newidiadau i raglen Pen8nos hefyd.

Yn ôl S4C, fe fydd yn dal i gynnwys elfennau cystadleuol fel Jacpot a bydd Sam Ar y Sgrin - cyfres Aled Samuel sy'n bwrw golwg ar raglenni'r wythnos ar S4C - yn symud o nos Sul i fod yn rhan o Pen8nos.

"Bydd slot 10 o'r gloch o nos Lun i nos Wener yn newid hefyd.

"Bydd Sgorio yn symud yn ôl fel rhaglen awr i 10 nos Lun ac ymhlith rhaglenni eraill yn y slot yn ystod gweddill yr wythnos bydd rhaglenni ieuenctid fel Y Lle a chyfresi comedi fel Gwlad yr Astra Gwyn.

"Bydd ailddarllediad Pobol y Cwm yn symud yn ôl i 6.30pm o nos Lun i nos Wener a bydd 'na slot newydd i'r gyfres ddrama Rownd a Rownd am 6.10pm ar nos Lun a nos Fercher gyda'r ailddarllediad ar ddydd Sul."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol