Teyrnged teulu i Peter Lewis wedi iddo gael ei ladd yng Nghaerdyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Peter Thomas yn Gristion a oedd yn edrych ymlaen at fywyd tragwyddol

Mae teulu Peter Lewis wedi rhoi teyrnged iddo ar ôl iddo farw yn yr ysbyty wedi iddo gael ei drywanu ddydd Sadwrn.

Bu farw Mr Lewis, 68 oed, yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar ôl cael ei drywanu unwaith yn ei stumog yng nghyntedd cymunedol tŷ lle oedd ei fflat yn Heol Claude yn ardal Y Rhath.

Dywedodd Anne Wood a Michael Lewis fod eu brawd wedi ei eni pan nad oedd 'na barch i bobl ag anghenion arbennig.

"Roedd ganddo ymenydd gwych a chof arbennig. Fe aeth i ysgol yn ardal Gabalfa a Phengam yng Nghaerdydd.

'Cristion'

"Defnyddiodd ei ychydig o dalent i'r eitha, yn llawer mwy na rhai pobl abl ...

"Roedd bob tro yn dweud nad oedd anabledd yn anallu.

"Roedd pawb yn ei nabod ac fe fydd yn cael ei gofio am ei daith Y Cristion Gyda Duw, pan ymunodd â Brigâd y Bechgyn a dod yn Gristion."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am lofrudd Peter Lewis yng Nghaerdydd

Ychwanegodd y teulu fod ei gred yn "berthynas gyda Duw" a'i fod yn "edrych ymlaen at fywyd tragwyddol".

"Cafodd Peter ei gipio oddi wrthym yn llawer rhy gynnar ond rydym nawr yn gwybod ei fod yn hapus yn y nefoedd.

"Er fod bywyd Peter yn llawn poen a dioddefaint, roedd bob tro â gwen ar ei wyneb ac yn gwneud i bawb o'i amgylch wenu hefyd.

"Roedd yn ddyn arbennig a channoedd yn gweld ei eisiau."

Tystion

Mae'r heddlu yn dal i chwilio am ddyn gafodd ei weld gerllaw Heol Claude yn Stryd Oakfield tua'r un amser â'r trywanu.

Roedd y dyn, oedd yn gwisgo siwmper gyda hwd lliw golau ac esgidiau rhedeg, yn rhedeg i gyfeiriad Heol Casnewydd.

Mae'r heddlu am siarad â'r dyn neu unrhyw dystion welodd unrhywbeth amheus yn Heol Claude a Stryd Oakfield rhwng 1am a 3am ddydd Sadwrn.

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Alun Thomas: "Mae'n meddyliau ni gyda theulu Mr Lewis fydd yn cael ein cefnogaeth lawn yn ystod yr ymchwiliad.

"Dwi'n dymuno tawelu meddyliau pobl Caerdydd, yn enwedig pobl Y Rhath, fod popeth posib yn cael ei wneud i sicrhau bod y llofrudd yn cael ei arestio."

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Gorsaf Heddlu Canolog Caerdydd ar 02920571530 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol