Uno cyrff amgylcheddol yn 'rhoi'r cart o flaen y ceffyl '?

Torri coed ym Mhowys
Image caption Bydd un corff yn cymryd lle Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Coedwigaeth

Mae adroddiad Aelodau'r Cynulliad wedi codi pryderon ynghylch y modd y mae Llywodraeth Cymru yn creu un corff i oruchwylio'r amgylchedd.

Bydd un corff yn cymryd lle Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Coedwigaeth y flwyddyn nesaf.

Rhybuddiodd pwyllgor amgylchedd y Cynulliad am y pryderon sy'n gysylltiedig â chyfuno'r tri chorff ar ôl astudio'r achos busnes.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn croesawu cefnogaeth cyffredinol y syniad.

'Pryderon'

Gallai'r newidiadau arfaethedig arbed hyd at £158 miliwn dros 10 mlynedd, yn ôl Gweinidogion.

Ond clywodd ACau bryderon ynghylch p'un ai fyddai'r asiantaeth newydd yn gwarchod natur a helpu'r economi ai peidio.

Dywedodd tystion y byddai angen gwneud trefniadau cadarn fyddai'n gwahanu cyfrifoldebau o ran dyfarnu trwyddedau a chynghori Gweinidogion.

Cwestiynodd rhai o'r tystion faint o fudd fyddai cynnwys y Comisiwn Coedwigaeth fel rhan o'r corff newydd.

Cafodd y pryderon eu cynnwys mewn adroddiad gafodd ei anfon at Weinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths.

Dywed yr adroddiad fod ACau wedi'u synnu bod y llywodraeth yn creu'r corff newydd cyn cyhoeddi eu polisi amgylcheddol.

Dywed yr adroddiad: "Rydym yn meddwl bod y sefyllfa'n debyg i 'roi'r cart o flaen y ceffyl'.

Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor, Yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae'r pryderon hyn yn rhai ymarferol sydd wedi'u datgan gan sefydliadau sy'n cydweithio â'r cyrff cyfredol o ddydd i ddydd ond hyd yn hyn, nid yw'n amlwg os bydd y pryderon hyn yn cael eu gwireddu.

"Rydym yn gobeithio bydd y materion hyn yn cael eu hosgoi ar ôl hysbysu Llywodraeth Cymru amdanynt ac y bydd y trawsnewidiad i un corff amgylcheddol yn cael ei gwblhau mor hawdd â phosib."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu cefnogaeth cyffredinol o'n penderfyniad i greu un corff amgylcheddol.

"Fe wnaethon ni ymgynghori'n eang â'r rhai cyfrannog gan wrando ar eu barn cyn gwneud ein penderfyniad.

"Byddwn yn parhau gyda'r dull hwn o weithredu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ac fe fyddwn yn ymateb i adroddiad y pwyllgor ymhen yr hir a'r hwyr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.