Mewn Llun: Y Frenhines yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Frenhines a Dug Caeredin yn cyrraedd Eglwys Gadeiriol Llandaf ar gyfer gwasanaeth o ddiolchgarwch ar ddiwrnod cyntaf eu taith â Chymru fel rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Diemwnt
Disgrifiad o’r llun,
Dyma bedwerydd ymweliad Y Frenhines ag Eglwys Gadeiriol Llandaf
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwasanaeth o dan arweiniad Deon Llandaf, John Lewis (chwith) ac fe gafwyd anerchiad gan Archesgob Cymru Dr Barry Morgan (dde)
Disgrifiad o’r llun,
Y Frenhines yn Eglwys Gadeiriol Llandaf
Disgrifiad o’r llun,
Y Frenhines yn ysgwyd llaw Rhys Priestland wrth i aelodau eraill tîm rygbi Cymru, Toby Faletau, Jonathan Davies, Ryan Jones a'r capten Sam Warburton wylio.
Disgrifiad o’r llun,
Yn ystod eu hymweliad â Merthyr Tudful bu'r Frenines a Dug Caeredin yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ac Chastell cyfarthfa
Disgrifiad o’r llun,
Er gwaetha'r tywydd, Y Frenhines i weld yn mwynhau ei hymweliad â Chymru. Cafodd gyfle i gyfarfod plant a phobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ym Merthyr Tudful
Disgrifiad o’r llun,
Yn Amgueddfa Castell Cyfarthfa ac Oriel Merthyr Tudful cafodd gyfarfod y cynllunydd ffasiwn Julien McDonald sy'n wreiddiol o'r dref. Cafodd weld rhai o'i weithiau yn ogystal â gwaith Laura Ashley
Disgrifiad o’r llun,
Ddydd Gwener fe fydd Y Frenhines yn ymweld ag Aberfan, Glyn Ebwy a Pharc Glanusk ger Crughywel

Straeon perthnasol