£6.4m ar gyfer ymchwil yn hwb i Brifysgol Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Miscanthus
Disgrifiad o’r llun,
Mae Miscanthus yn laswelltyn sy'n tyfu'n helaeth ar draws Asia

Daeth hwb i ddatblygiad cnwd biodanwydd o'r enw Miscanthus am fod Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o £6.4 miliwn dros bum mlynedd ar gyfer rhaglen fridio integredig a chydweithredol.

Mae Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (SGBAG) wedi chwarae rhan flaenllaw yn yr ymchwil.

Nod y rhaglen fridio yw cynhyrchu mathau masnachol o Miscanthus allai wneud cyfraniad sylweddol i ddiogelwch ynni yn y dyfodol.

Mae datblygu cnydau fel ffynhonnell bio-ynni yn rhan bwysig o chwilio am ffynonellau ynni sydd yn economaidd dderbyniol i gymryd lle tanwyddau ffosil.

Mathau newydd

Glaswelltyn cynhyrchiol o Asia yw Miscanthus, planhigyn addawol ar gyfer datblygiad bio-ynni.

Bydd y rhaglen fridio newydd ar y cyd yn cysylltu ymchwil blaenorol ar Miscanthus yn y sefydliad ym Mhrifysgol Aberystwyth a Ceres, cwmni hadau cnydau ynni integredig, gyda chyfres o brosiectau ymchwil gyllidwyd gan y Cyngor Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol.

Canlyniad hyn fydd rhaglen fridio Miscanthus integredig sydd yn seiliedig ar wyddoniaeth gref er mwyn datblygu mathau newydd fydd yn eu gwneud yn addas ar gyfer eu masnacheiddio.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r sefydliad ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu'n helaeth at yr ymchwil hyd yma

Dywedodd Dr John Clifton-Brown, arweinydd y prosiect yn SGBAG: "Mae nodweddion ffisiolegol ardderchog Miscanthus yn golygu ei bod ymhlith y rhywogaethau planhigion mwyaf addawol ar gyfer cynhyrchu biomas lignoselwlosig yn y DU a thu hwnt.

"Mae'r targedau ar gyfer gwella yn cynnwys nid yn unig cynnydd mewn cynhyrchiant ac ansawdd ond hefyd mathau sydd yn seiliedig ar hadau a chyfraddau ymsefydlu cyflymach mwy cynhyrchiol tra'n costio llai i'w tyfu.

"Bydd yr arian LINK yn cyflymu datblygiad mathau masnachol newydd o Miscanthus er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol at ein targed i ddyblu cynnyrch ynni fesul hectar cyn 2030."

Cydweithio

Mae'r cyllid ychwanegol gyhoeddwyd ddydd Iau oddi wrth Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) a'r Cyngor Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol fel rhan o'r cynllun Prydeinig LINK.

Mae prosiectau LINK yn hyrwyddo cydweithredu academaidd/diwydiannol mewn ymchwil a dod â chwmnïau a phartneriaid mewn gwyddoniaeth at ei gilydd.

Bydd y prosiect hwn yn golygu bod SGBAG Prifysgol Aberystwyth a Sefydliad Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol Prifysgol Aberdeen yn cydweithio gyda Ceres, undeb ffermwyr yr NFU, y tyfwr Ystadau Blankney, Biocatalysts ac E.ON. sydd yn llosgi biomas ar gyfer cynhyrchu trydan.

Pwysleisiodd Richard Flavell o gwmni Ceres werth cydweithio rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus er mwyn dwyn datblygiadau i'r farchnad.

"Mae angen mathau newydd o Miscanthus cynhyrchiol iawn er mwyn cyrraedd y targedau cynhyrchu a ragwelwyd gan y diwydiant biomas yn y DU a gweddill y byd, ac rwy'n hyderus y bydd mwy o gydweithio rhwng y rhaglenni cyhoeddus a phreifat, sydd yn flaengar o ran bridio a'r wyddoniaeth sydd yn sail i'r gwaith, yn arwain at ddatblygu amrywiaethau gwell a llawer mwy cynhyrchiol na'r hyn a welir ar hyn o bryd.

"Gyda'n gilydd rydym yn llwyddo i wneud llawer mwy."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol