Taith Jiwbilî Y Frenhines wedi cychwyn gyda gwasnaeth yn Llandaf

Published
image copyrightPA
image captionY Frenhines yn cyrraedd Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Iau

Mae'r Frenhines wedi cychwyn ei thaith ddeuddydd yng Nghymru fel rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Ddiemwnt.

Fe wnaeth hi a Dug Caeredin gychwyn yr ymweliad gyda gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf i nodi 60 mlynedd ers dechrau ei theyrnasiad.

Roedd cannoedd o bobl yn bresennol yn y ddinas i'w chroesawu gan gynnwys plant ysgol gyda'u baneri.

Dyma bedwerydd ymweliad Y Frenhines a'r Eglwys Gadeiriol ac roedd y gwasanaeth o dan arweiniad Deon Llandaf, John Lewis ac fe gafwyd anerchiad gan Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan.

Roedd hi yn bresennol mewn gwasanaeth yno yn 1960 i nodi gwaith adfer yr Eglwys wedi cyrchoedd yr Ail Ryfel Byd.

Canmolodd Yr Archesgob Y Frenhines am nad oedd yn anwybyddu rôl ffydd ym mywyd pobl Gwledydd Prydain.

Fe wnaeth o ganmol Y Frenhines am ei hymrwymiad i wasanaethu'r genedl.

Roedd dros 600 o bobl yn bresennol yn y gwasanaeth gan gynnwys cynrychiolwyr gwleidyddol, ac eithrio Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru, wnaeth wrthod y gwahoddiad.

Protest

"Llongyfarchiadau i'r Frenhines wrth iddi ddathlu 60 mlynedd," meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wrth annerch y gynulleidfa.

"Dwi'n siŵr bod pobl Cymru yn rhoi'r croeso cynnes iddi wrth iddi hi gychwyn ar ei hymweliad â Chymru i ddathlu'r Jiwbilî Diemwnt."

Y tu allan i'r Eglwys fe wnaeth rhai o aelodau Republic Wales brotestio yn galw am ddemocratiaeth yn hytrach na Brenhiniaeth.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionAelodau yn gwrthwynebu'r ymweliad

Wedi'r gwasanaeth cafodd Y Frenhines a'r Dug ginio ym Mharc Margam o fwyd Cymreig a chyfle i gyfarfod â thîm rygbi Cymru wnaeth ennill y Gamp lawn yn gynharach eleni.

Yno hefyd fe fyddan nhw'n gwylio gŵyl gymunedol a chael cinio yn Orendy'r parc cyn ymweld ag Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ac Amgueddfa Castell Cyfarthfa ac Oriel ym Merthyr Tudful.

Yn yr amgueddfa fe fydd Y Frenhines yn gweld y chwiban stêm gyntaf, y blwch pleidleisio cyntaf a gwisgoedd gan Laura Ashley a Julien McDonald

Fe fyddan nhw hefyd yn gwylio gweithgareddau gan dîm achub mynydd lleol, sgowtiaid Merthyr Tudful a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Yn ystod y dydd roedd tua 40 o bobl, yn anarchwyr aelodau o Gymdeithas yr Iaith a Chymru Goch yn Merthyr Tudful yn dangos eu gwrthwynebiad i'r ymweliad.

Dyma fydd unig ymweliad y ddau â Chymru fel rhan o'r dathliadau.

Fe wnaeth Y Frenhines a'r Dug gychwyn ar daith o amgylch y DU i nodi'r Jiwbilî ym mis Mawrth.

Fe fyddan nhw'n symud ymlaen i Aberfan, Glyn Ebwy a Pharc Glanusk ger Crughywel ddydd Gwener.

Aberfan

Fe fydd Y Frenhines yn agor Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen yn Aberfan yn swyddogol.

image copyrightOther
image captionY Frenhines a Dug Caeredin yn derbyn tusw o flodau wrth ymweld ag Aberfan yn 1966

Dyma fydd pedwerydd ymwelid Y Frenhines ag Aberfan ers trychineb yno ym mis Hydref 19

Caiff hyn ei weld fel arwydd o'i chefnogaeth barhaol i'r gymuned.

Cafodd 144 o bobl, gan gynnwys 116 o blant, eu lladd pan wnaeth tomen lo lithro lawr y mynydd gan gladdu ysgol, a thai cyfagos.

Yn ddiweddarach ddydd Gwener fe fydd Y Frenhines yn ymweld â chyn-weithwyr dur a gwirfoddolwyr amgueddfa sydd newydd ei adnewyddu, Y Swyddfeydd Cyffredinol, sydd erbyn hyn yn gartref i Archifdy Gwent.

Bydd y ddau yn mynychu gwasanaeth yn Eglwys Crist yn y dref ac yn cael derbyniad gyda grwpiau cymunedol.

Daw'r ymweliad i ben gyda gŵyl "Diemwntau yn y Parc" ym Mharc Glanusk.66.

Straeon perthnasol