Mwy o arddegau yn aros mewn addysg

  • Cyhoeddwyd
Exam
Disgrifiad o’r llun,
Bu cynnydd o 2.3% yn y nifer sy'n aros ym myd addysg y tu hwnt i Flwyddyn 11

Mae mwy o bobl yn eu harddegau yn dewis aros ym myd addysg llawn amser yn ôl ffigyrau diweddaraf Gyrfa Cymru.

Mae arolwg o 65,450 o ddisgyblion ysgolion uwchradd yn dangos bod 85.1% yn parhau mewn addysg y tu hwnt i flwyddyn 11 yn 2011 o gymharu â 82.8% yn 2010.

Disgrifiwyd y newyddion gan y prif weithredwr, Trina Neilson, fel "newyddion calonogol, yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol".

Mae arolwg blynyddol Gyrfa Cymru yn edrych ar nifer y disgyblion sydd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant.

Mae'r gwasanaeth yn cynnal yr arolwg yn flynyddol ar ran Llywodraeth Cymru.

'Tueddiad'

Yn 2010, roedd 5.4% o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn y categori yma, ond roedd hynny i lawr i 4.4% yn 2011.

Mae'r 'tuedd' yn cael ei adlewyrchu yn y ffigyrau ar gyfer Blwyddyn 12 yn ogystal lle mae'r nifer sydd yn y categori uchod i lawr i 2.5%.

Ond nid yw'r ffigwr mor galonogol i Flwyddyn 13 gyda chynnydd bychan iawn o 0.1% yn dewis peidio aros ym myd addysg.

Dywedodd Ms Neilson: "Ein pryder mwyaf yw gyda'r ganran o bobl ifanc sydd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant ar ôl gadael addysg bellach yn 18 oed.

"Mae marchnad swyddi cystadleuol yn ffactor pwysig wrth gwrs, ond rwy'n credu bod gormod o'n pobl ifanc yn 'gadael y system' ac fe ellid gwneud mwy i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth y maen nhw ei angen a bod y gefnogaeth yn gyson."

Bydd yr adroddiad llawn, sy'n cynnwys newidiadau dros gyfnod o bum mlynedd, yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach ar wefan Gyrfa Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol