Seintiau'n troi at Loegr?

  • Cyhoeddwyd
Phil BakerFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y Seintiau yn dathlu

Diwrnod wedi iddyn nhw gipio pencampwriaeth Uwchgynghrair Cymru, fe ddaeth i'r amlwg bod Y Seintiau Newydd wedi gwneud cais i gystadlu mewn cystadlaethau yn Lloegr y tymor nesaf.

Ar wefan Cymdeithas Bêl-droed Lloegr, fe gyhoeddwyd rhestr o glybiau sydd wedi gwneud cais i gystadlu yng Nghwpan yr FA a Thlws yr FA y tymor nesaf.

Mae'r Seintiau wedi cyflwyno cais i fod yn y ddwy gystadleuaeth.

Ar Fai 5, bydd Y Seintiau yn ceisio ennill y dwbl wrth gystadlu yn rownd derfynol Cwpan Cymru yn erbyn Derwyddon Cefn ar faes Nantporth ym Mangor.

Daw'r newyddion wythnos cyn i Gymdeithas Bêl-droed Cymru benderfynu a fydd y Seintiau yn cael trwydded i gystadlu yn Uwchgynghrair Cymru y tymor nesaf.

Pe na bai'r drwydded yna'n cael ei chymeradwyo, mae hynny'n agor y drws i'r Seintiau gefnu ar Gymru yn gyfan gwbl.

Gan fod Neuadd y Parc, cartref Y Seintiau Newydd, dros y ffin yng Nghroesoswallt, mae'r tîm wedi cofrestru fel tîm yn Sir Amwythig yn ogystal â gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

Bydd y Seintiau yn ymuno ag Abertawe, Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd, Merthyr a Bae Colwyn yng Nghwpan yr FA.

Yn y tymor hwn, fe gafodd y chwe chlwb yna wahoddiad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru i ail-ymuno gyda chystadleuaeth Cwpan Cymru ar ôl bwlch hir.

Gwrthododd cyfarwyddwr clwb y Seintiau, Mike Harris, i wneud sylw ar y mater, ond ychwanegodd y byddai'r clwb yn cyhoeddi datganiad o fewn yr wythnos.