Cylchoedd Olympaidd: Gwaith i ddechrau

  • Cyhoeddwyd
How the Olympic rings will look outside Cardiff City HallFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd llifoleuadau ar y cylchoedd er mwyn creu canolbwynt i ddathliadau'r ddinas yn ystod y Gemau

Bydd y gwaith o osod Cylchoedd Olympaidd anferth o flaen Neuadd y Ddinas Caerdydd yn dechrau dros y penwythnos wrth i'r paratoadau ar gyfer y Gemau fynd rhagddynt.

Bydd y cylchoedd 5.7 metr yn y lliwiau traddodiadol o las, du, coch, melyn a gwyrdd yn cael eu gosod y lawnt a'r ffynnon.

Stadiwm y Mileniwm fydd yn cynnal cystadleuthau cyntaf Gemau Llundain 2012 gyda dwy gêm bêl-droed merched ar ddydd Mercher, Gorffennaf 25.

Fel rhan o'r paratoadau, mae Stryd Westgate yng nghanol y ddinas wedi ei chau er mwyn gosod rhwystrau arbennig yno.

Bydd Caerdydd yn cynnal 11 o gemau pêl-droed i gyd gan gynnwys dwy yn rownd yr wyth olaf.

Bydd timau o tua 19 o wledydd, sy'n cynnwys oddeutu 1,000 o athletwyr a staff cefnogi, yn hyfforddi yng Nghymru ar gyfer y Gemau Olympaidd neu Baralympaidd.

Ar ddiwedd y gemau ym mis Awst, bydd y cylchoedd yn cael eu cyfnewid am siapiau coch, glas a gwyrdd i gynrychioli'r Gemau Paralympaidd, ac fe fydd y rheini yn eu lle tan fis Rhagfyr.

Llifoleuo

Bydd y cylchoedd rhyw 35m o'r adeilad yn cael eu llifoleuo gyda'r nod o'u gwneud yn ganolbwynt i ddathliadau yn y ddinas.

Mae grŵp cadwraeth canol y ddinas, a fu'n gwrthwynebu gosod ffair aeaf a llawr sglefrio y tu allan i Neuadd y Ddinas y llynedd, wedi dweud bod y cynllun yma yn dderbyniol.

Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon llywodraeth y DU fydd yn talu'r gost o £300,000 am y cylchoedd, ac nid Cyngor Dinas Caerdydd.