Un wedi marw mewn cartref gofal

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunGall y ffliw ymledu'n gyflym mewn cymunedau caeedig

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i achosion o salwch tebyg i'r ffliw mewn cartref yn Sir Gaerfyrddin.

Mae 21 o'r 35 o drigolion y cartref wedi bod yn sâl gyda symptomau tebyg i'r ffliw ers Ebrill 10.

Bu'n rhaid i bump o'r 21 fynd i'r ysbyty ac mae un wedi marw, ond nid oes cadarnhad mai ffliw oedd achos y farwolaeth.

Cafodd gweddill y trigolion gynnig y cyffur Tamiflu naill am eu bod eisoes yn sâl neu er mwyn atal salwch.

Dywedodd Dr Mac Walapu, ymgynghorydd rheoli clefydau heintus gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Oherwydd ymlediad cyflym ac eang y salwch yma, y tebygrwydd mwyaf yw mai ffliw ydyw.

"Yn ddiweddar fe gawsom achosion o'r ffliw mewn cartrefi gofal yn Abertawe.

"Mae'r ffliw yn lledu yn y DU rhwng misoedd Hydref ac Ebrill, ac nid yw'n anghyffredin gweld achosion mewn cymunedau caeedig fel cartrefi gofal lle gall yr haint ymledu'n hawdd.

"Bydd pobl iach fel arfer yn gwella o'r ffliw heb unrhyw gymhlethdodau a heb fod angen cyffuriau.

"Ond gyda phobl hyn gall y ffliw fod yn fwy difrifol, ac rydym felly wedi cynnig triniaeth i drigolion y cartref gyda Tamiflu rhag ofn."

Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn pwysleisio bod pobl dros 65 oed, merched beichiog a phobl gyda chyflyrau cronig yn cael cynnig brechiad yn erbyn y ffliw yn flynyddol, ac roedd yn argymell y dylai'r rhai sy'n gymwys dderbyn y brechiad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol