Carcharu tad am gael plant gyda'i ferch

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn oedd yn byw gyda'i ferch fregus "fel gŵr a gwraig" a chael tri phlentyn wedi ei garcharu am bum mlynedd a 10 mis.

Roedd y dyn 47 oed o sir Conwy wedi pledio'n euog i weithgaredd rhywiol gyda'i ferch sydd bellach yn ei hugeiniau cynnar.

Bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod y berthynas wedi dechrau pan oedd y ferch yn 15 oed a dywedodd y tad ei fod wedi disgyn mewn cariad â hi.

Gwrthododd hi ar y cychwyn ond fe ddechreuodd y ddau gael rhyw a dywedodd y ferch wrth yr heddlu ei bod hi wedi cydsynio i hynny.

'Gwely dwbl'

Dywedodd yr erlynydd Kate Meredith-Jones: "Mae wedi dweud sut y gwnaeth ei thad roi wisgi iddi hi ac nad oedd hi fel arfer yn yfed.

"Roedden nhw'n byw fel gŵr a gwraig ac yn rhannu gwely dwbl."

Pan aned y plentyn cyntaf dywedodd y ddau wrth y gwasanaethau cymdeithasol mai rhywun arall oedd tad y plentyn.

Yr un oedd eu stori pan aned yr ail blentyn ond pan aned y trydydd plentyn fe gafodd y gwirionedd ei ddatgelu.

Wrth ei amddiffyn dywedodd ei fargyfreithiwr Elen Owen: "Mae'n cytuno nad oes dim y gall ei ddweud i esgusodi difrifoldeb yr hyn a wnaeth na'r oblygiadau."

Ychwanegodd fod y ferch wedi mynegi dymuniad i ganiatáu i'r dyn ddychwelyd i gartre'r teulu.

Gorchymyn

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC wrth y dyn: "Roedd y ferch yn gyfangwbl o dan eich dylanwad. Roedd yn fregus iawn pan ddechreuoch chi ei cham-drin.

"Rydych wedi bod yn ddylanwad ar ei bywyd ers hynny ac rydych yn peri risg sylweddol i rywun fel hi.

"Mae potensial effaith sylweddol cymhlethdodau geneteg yn y tri achos."

Cyhoeddodd y barnwr orchymyn atal troseddu rhyw sy'n gwahardd y dyn rhag cael unrhyw gysylltiad gyda'r ferch na'r plant oni bai bod y gwasanaethau cymdeithasol yn cymeradwyo hynny.

Ni fydd chwaith yn cael dechrau perthynas agos na byw gydag unrhyw oedolyn sydd â phlant heb ddatgelu'r berthynas i'r gwasanaethau cymdeithasol.