Rheilffordd: Galw am well cysylltiad gyda Heathrow

  • Cyhoeddwyd
Peter HainFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Peter Hain: 'Cyswllt rheilffordd yn hanfodol'

Mae llefarydd yr wrthblaid ar Gymru Peter Hain wedi galw am gyswllt rheilffordd uniongyrchol rhwng de Cymru a maes Awyr Heathrow.

Cred AS Castell-nedd fod Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan Justine Greening yn edrych ar y posibilrwydd o gyswllt rhwng Reading a therfynell pump yn Heathrow.

Dywed Llywodraeth San Steffan fod rhaglen buddsoddi enfawr ar y gweill yn y rhwydwaith rheilffyrdd.

Mewn llythyr at Ms Greening, dywedodd Mr Hain: "Rwy'n deall eich bod yn ystyried cynnig penodol ar gyfer cyswllt o Reading i T5, cynnig sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Slough ac eraill.."

'Trafodaeth'

Dywed Mr Hain yn ei lythyr nad yw'n ymwybodol fod y cynnig wedi cael ei ystyried gan y Tŷ Cyffredin, gan holi a oes ystyriaeth wedi ei roi i opsiynau eraill.

"Mae'r cwestiwn o gysylltiad da gyda Heathrow o'r gorllewin yn bwysig i Gymru a byddaf yn ddiolchgar am gadarnhad na fydd unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud heb asesiad cywir a thrafodaeth gyda rhanddeiliaid.

Dywedodd Mr Hain fod gwella amseroedd teithio i Heathrow yn hanfodol i wneud Cymru yn fwy cystadleuol a "hyrwyddo buddsoddiad mewnol i rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y Deyrnas Unedig.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth Theresa Villiers fod y rhaglen buddsoddiad mewn rheilffyrdd yn un enfawr.

"Fe allai cyswllt newydd o linell y Great Western i Heathrow fod a'r potensial o wella gwasanaethau i bobl sy'n teithio i'r Maes awyr o Reading, gorllewin Lloegr a Chymru," meddai.

"Dyna pam fod Network Rail yn cynnal astudiaeth ar y cyd gydag Awdurdod Maes Awyr Prydain er mwyn datblygu cynigion."

"Ond mae yna nifer fawr o brosiectau yn cystadlu am arian cyfyngedig felly mae'n rhai rhoi ystyriaeth fanwl cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

"Mae hynny'n cynnwys pa mor fforddiadwy yw'r cynllun a blaenoriaethu cynlluniau.