Pum mlynedd o garchar i Ched Evans

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ched Evans wedi gwadu'r cyhuddiad o dreisio

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd pêl-droediwr rhyngwladol Cymru, Ched Evans, ei garcharu am bum mlynedd am dreisio dynes oedd yn 19 oed.

Penderfynodd rheithgor fod Evans yn euog o dreisio ond bod pêl-droediwr arall, Clayton McDonald, yn ddi-euog o'r un drosedd.

Roedd Evans a Clayton McDonlad, sy'n chwarae i Port Vale, y ddau yn 23 oed, wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Clywodd yr achos ddechreuodd ar Ebrill 11 fod Mr McDonald wedi cyfarfod y ddynes ar stryd ar ôl i'r ddau fod mewn bwyty bwyd parod yn ystod yr oriau mân.

Aeth â hi yn ôl i'r gwesty lle cafodd y ddau ryw cyn i Mr Evans gyrraedd a chael rhyw gyda'r ddynes hefyd.

Roedd Evans o Penistone, De Sir Efrog, a Mr McDonald o Crewe, Sir Gaer, wedi cyfadde' iddyn nhw gael rhyw gyda'r ddynes ond yn gwadu ei threisio.

Pan gyhoeddwyd rheithfarn ddieuog McDonald roedd rhaid i'r barnwr ohirio'r achos am gyfnod byr wedi i'r gynulleidfa yn y llys amharu ar y gwrandawiad.

Wedi i'r llys ail-ymgynnull roedd Evans yn ei ddagrau wrth i'r rheithgor gyhoeddi ei fod yntau'n euog.

'Siomedig iawn'

Cyhoeddodd cyfreithwyr Ched Evans ddatganiad ar ei ran ar ddiwedd yr achos sy'n dweud: "Mae Ched Evans yn synnu'n fawr iawn ac yn siomedig iawn oherwydd penderfyniad heddiw rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon i'w gael yn euog o'r cyhuddiad yn ei erbyn.

"Ac mae Mr Evans yn mynnu ei fod yn ddieuog yn y mater hwn ac mae'n cael ei gynghori ynglŷn ag apêl yn erbyn y penderfyniad.

"Ni fydd datganiad pellach tra bod y broses gyfreithiol yma yn digwydd."

Dywedodd Nita Dowell, Uwch-erlynydd gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn parchu'r rheithfarnau mewn perthynas â'r ddau ddiffynnydd.

"Fe wnaeth Ched Evans gymryd mantais o fenyw ifanc fregus oedd ddim mewn cyflwr i gydsynio i weithred rywiol. Roedd yn gwybod hyn ac anwybyddodd ei lles corfforol ac emosiynol.

"Chwedl yw dweud bod rhywun sy'n fregus oherwydd alcohol rywsut yn gyfrifol am gael ei threisio. Mae'r gyfraith yn glir - nid yw bod yn sigledig oherwydd alcohol neu gyffuriau yn awgrymu cydsynio."

Cylch cyfyng

Wrth ddedfrydu Evans i bum mlynedd o garchar, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC:

"Mae lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos, yn fy marn i, cyflwr medd-dod y ferch pan wnaeth gyfarfod gyda'ch ffrind.

"Fel mae'r rheithgor wedi penderfynu, doedd hi ddim mewn cyflwr i gydsynio i gael cyfathrach rywiol.

"Pan wnaethoch chi gyrraedd y gwesty, mae'n rhaid eich bod wedi sylweddoli hynny.

"Rydych wedi taflu gyrfa lwyddiannus i ffwrdd."

Ychwanegodd ei fod, wrth ddedfrydu, wedi ystyried nad oedd grym wedi ei ddefnyddio ac nad oedd y ferch wedi cael anafiadau yn y digwyddiad.

Roedd yn derbyn hefyd nad oedd y ferch wedi ei thargedu, ac nad oedd yr ymosodiad yn un rhagfwriadol.