Tafarnwyr Cymru o blaid 'isafswm am alcohol' yn ôl arolwg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn awgrymu isafswm o 40c yr uned

Mae arolwg newydd yn dangos bod tafarnwyr yng Nghymru yn cefnogi cyflwyno isafswm pris uned o alcohol.

Yn yr arolwg elusen Alcohol Concern, pan holwyd tafarnwyr a oedden nhw o blaid isafswm o 50c yr uned, dywedodd 77% eu bod yn cefnogi'r syniad.

Cynhaliwyd yr arolwg ym mis Chwefror a mis Mawrth 2012 cyn y cyhoeddiad y byddai isafswm pris am alcohol yng Nghymru a Lloegr.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn awgrymu isafswm o 40c yr uned ac yn Yr Alban 45c yw'r ffigwr sy'n cael ei drafod.

Isafswm pris

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos y byddai llawer o dafarnwyr Cymru o blaid isafswm uwch o 50c yr uned.

Mae canlyniadau'r ymchwil hefyd yn awgrymu bod nifer fawr o dafarndai Cymru yn cael amser anodd.

Dywedodd bron hanner (48%) fod llai o werthu alcohol yn eu tafarn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac roedd 61% o'r rhain yn disgwyl i'r lleihad barhau yn ystod y 12 mis nesaf.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Bwriad Theresa May yw deddfu i godi lleiafswm o 40 ceiniog yr uned er mwyn mynd i'r afael â phroblem goryfed

Mae'r rhan fwyaf yn bwrw'r bai ar yr archfarchnadoedd, gan ddweud bod cynigion alcohol rhad yn y siopau mawr yn niweidio eu busnes ac mae llawer yn credu y byddai isafswm pris yn creu sefyllfa fwy cyfartal rhwng tafarnwyr a manwerthwyr.

Ymysg canlyniadau'r arolwg mae 94% yn credu bod yr alcohol rhad a werthir yn yr archfarchnadoedd yn un rheswm bod gwerthiant alcohol yn eu tafarn nhw naill ai'n lleihau neu'n aros yn ei unfan ac mae mwyafrif (56%) yn nodi hwn fel y prif reswm.

Ac mae 91% yn credu ei bod yn "rhagrithiol" bod archfarchnadoedd yn cael hyrwyddo alcohol rhad tra bod tafarnwyr yn teimlo eu bod yn cael eu rheoli'n dynn.

'Rhwydd hynt'

Fe ddywedodd 22% o dafarnwyr eu bod weithiau'n prynu eu stoc o fan yna yn lle cyfanwerthwr.

Dywedodd bron i draean (32%) o dafarnwyr tai rhydd (y rhai heb ymrwymiad i fragdy neilltuol) eu bod yn cael alcohol yn y fath fodd.

Mae Mark Leyshon, llefarydd Alcohol Concern Cymru, wedi dweud: "Mae'r arolwg yn dangos bod mwyafrif mawr o dafarnwyr Cymru'n cefnogi'r cynlluniau ar gyfer isafswm uned alcohol.

"Byddai gosod isafswm ddim yn newid rhan fwyaf prisiau'r tafarndai ond fe fyddai'n cadw archfarchnadoedd a siopau eraill rhag gwerthu alcohol rhad iawn.

'Annheg'

"Mae tafarnwyr yn dweud ei bod yn annheg eu bod nhw'n cael y bai am lawer o'r problemau sy'n ymwneud ag alcohol yn ein cymdeithas tra bod yr archfarchnadoedd yn cael rhwydd hynt i werthu alcohol ar ddisgownt mawr.

"Er bod llawer o dafarndai yng Nghymru yn cael eu rheoli'n dda ... mae llawer o'r rhain yn teimlo bod eu busnes yn dioddef oherwydd prisiau anghyfrifol yn y siopau."

"Mae'n eglur y byddai isafswm pris o 50c am uned o alcohol yn help mawr tu hwnt i'n tafarndai, ond byddai hefyd yn fuddiol iawn o ran mynd i'r afael â goryfed a lleihau'r niwed sy'n dod o alcohol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol