Dyn yn gwadu llofruddio ei gymydog yn Rhymni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymchwiliad yr heddlu ym Mehefin 2011

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod dyn 65 oed a oedd yn euog o lofruddiaeth yn yr 1980au wedi lladd ei gymydog ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

Mae David Cook yn gwadu iddo lofruddio Leonard Hill 64 oed yn Rhymni, Sir Caerffili.

Roedd wedi defnyddio rhwymyn i grogi Mr Hill ac yna wedi ffonio ei swyddog prawf ym mis Mehefin y llynedd.

Dywed Mr Cook ei fod wedi colli rheolaeth oherwydd bod Mr Hill yn gwneud ensyniadau rhywiol.

Clymu

Yn ôl yr erlyniad roedd y diffynnydd mewn dyled, ac wedi ymosod mewn modd bwriadol a didrugaredd.

Roedd coesau a breichiau Mr Hill wedi eu clymu.

Cafwyd hyd i'w gorff yn nhŷ Mr Cook.

Clywodd y rheithgor fod Mr Cook wedi ei gael yn euog o ladrata yn yr 1980au, a'i fod wedi clymu dioddefwyr gan ddefnyddio tâp, weiar a chortyn.

Yn 1988 fe'i cafwyd yn euog o lofruddio dynes yn ei chartref yn Reading.

Roedd o wedi ei chlymu, cyn ei chrogi gyda rhwymyn ar ôl ceisio dwyn arian.

Fe wnaeth y barnwr Mr Griffiths Williams rybuddio'r rheithgor fod yn rhaid iddyn nhw gofio nad yw'r ffaith iddo gyflawni un llofruddiaeth yn brawf ei fod yn euog o lofruddiaeth arall.

Mae'r achos yn parhau.