'Dynes yn rhy feddw i gydsynio'

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ched Evans (yn y llun) a Clayton McDonald, yn gwadu cyhuddiad o dresio.

Mae'r erlyniad wedi gorffen crynhoi eu hachos yn erbyn dau bêl-droediwr sydd wedi eu cyhuddo o dresio dynes oedd yn 19 oed mewn gwesty yn y gogledd.

Yn ôl yr erlynydd John Philpotts roedd y ferch yn rhy feddw i fod wedi cydsynio i gael rhyw gyda Ched Evans a Clayton McDonald mewn gwesty yn Rhuddlan.

Mae Mr Evans, 23 oed, sy'n chwarae i Sheffield United ac wedi cynrychioli Cymru, a Mr McDonald, 23 oed, sy'n chwarae i Port Vale, yn gwadu'r cyhuddiad.

Fe fydd yr amddiffyniad yn crynhoi eu hachos nhw ddydd Iau.

Yn Llys y Goron Caernarfon dywedodd Mr Philpotts fod y ferch wedi yfed dau wydred mawr o win mewn ychydig dros awr, pedwar fodca dwbl a Sambucca.

Ffenest

"Fe aeth yn feddw yn gyflym iawn," meddai.

Dywed yr erlyniad fod Mr McDonald wedi bod ar "orchwyl" ar ôl iddo weld y ferch ar stryd yn Y Rhyl.

"O gwrdd â'r ferch ar gornel stryd hyd at gael rhyw yn ystafell 14 yn y Premier Inn, ddigwyddodd hyn oll mewn llai na hanner awr."

Clywodd y llys fod y ddau bêl-droediwr wedi cael rhyw gyda'r ddynes.

"Ai'r gwirionedd yw bod y ddynes prin a bod yn ymwybodol drwy gydol yr amser?

"Ai dyna sy'n egluro pan na wnaeth hi ymateb i'r amgylchiadau hynod anarferol, bod dyn (Mr Evans) yn cerdded i mewn, a bod dau ddyn wrth y ffenestr?

"Yn tydi hynny yn hynod berthnasol i'w chyflwr ac felly'r cwestiwn o gydsynio?"

'Simsan'

Dywedodd fod Mr McDonald wedi dweud wrth y dderbynfa i gadw golwg ar y ddynes yn ystafell 14 wrth iddo adael.

"Roedd o'n gwybod pa mor beryglus o feddw oedd y ddynes ifanc yma," ychwanegodd Mr Philpotts.

Yn gynharach yn y dydd, roedd arbenigwr ar ran yr amddiffyniad, Dr David Eccles, meddyg fforensig, wedi rhoi tystiolaeth.

Dywedodd o ystyried yr hyn yr honnir i'r ddynes yfed, byddai dros ddwywaith a hanner y lefel cyfreithiol o ran gallu gyrru.

"Byddwn yn disgwyl iddi fod yn simsan ar ei thraed a bod yna ddylanwad ar ei lleferydd - ond ni fyddai wedi yfed digon i fod yn anymwybodol neu i beidio â chofio unrhyw beth," meddai.

Mae'r achos yn parhau.