Achosion o'r pâs yn cynyddu

  • Cyhoeddwyd
Baban yn derbyn brechiadFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Babanod sydd â'r cyfraddau uchaf o'r pâs.

Cynyddodd achosion o'r pâs yng Nghymru'r llynedd i 67 o'i gymharu â 13 yn 2010 yn ôl Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (ADI).

Anogir unrhyw un sy'n cael ei heintio i dderbyn triniaeth cyn gynted â phosib i atal yr haint rhag lledu, yn enwedig i fabanod.

Mae symptomau yn cynnwys pylau o besychu sy'n cynnwys yr 'hŵp' nodweddiadol ymysg plant a babanod wrth iddynt geisio cael eu gwynt atynt.

Mae'r pâs, a elwir hefyd yn pertwsis, yn glefyd bacteriol hynod heintus o'r llwybr anadlu ac mae'n cael ei ledaenu trwy anadlu i mewn defnynnau sy'n cael eu rhyddhau gan unigolion heintus pan fyddant yn siarad, yn pesychu neu'n tisian.

'Pwysigrwydd brechu'

Babanod sydd â'r cyfraddau uchaf o'r pâs.

Mae gan y pâs y potensial i fod yn haint difrifol iawn, yn enwedig yn achos babanod o dan 6 mis oed, a gall arwain at gymhlethdodau difrifol a hyd yn oed farwolaeth.

Mae'r ADI wedi gofyn i feddygon teulu i bwysleisio pwysigrwydd brechu.

"Gall y pâs fod yn haint annymunol iawn a dylai unrhyw un sy'n dangos symptomau ymweld â'i meddyg teulu," dywedodd Dr Mary Ramsay, pennaeth adran imiwneiddio'r ADI.

"Mae'r ADI wedi ysgrifennu at feddygon teulu i'w hatgoffa o symptomau'r haint hwn gan bwysleisio pwysigrwydd brechu.

"Mae'r asiantaeth hefyd yn annog meddygon teulu i adrodd achosion yn gyflym i helpu atal yr haint rhag lledaenu."

Mae meddygon teulu yng Nghymru a Lloegr yn delio â thua 35,000 o ymgynghoriadau sy'n ymwneud â'r pâs bob blwyddyn ac mae'r haint yn gyfrifol am fwy na naw marwolaeth y flwyddyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol