Agor a gohirio cwest dyn 23 oed

  • Cyhoeddwyd

Mae cwest dyn 23 oed fu farw yn Eryri wedi ei agor a'i ohirio yng Nghaernarfon.

Roedd Stuart Tyrer, cynorthwyydd siop, yn byw yn Cheadle Hulme, ger Manceinion.

Roedd ei gorff ar safle uwchben Llwybr Watkin a daethpwyd o hyd iddo fore Mercher gan dîm achub.

Eisoes roedd hofrennydd Sea King o Ganolfan yr Awyrlu, Y Fali, Sir Fôn, wedi bod yn helpu'r heddlu a thîm achub mynydd am oriau.

Nid oedd wedi dychwelyd ar ôl bod yn cerdded yn y mynyddoedd.