Lladron yn rhoi polyn trydan 33,000 folt ar dân

  • Cyhoeddwyd

Mae polyn trydan 33,000 folt wedi ei roi ar dân wrth i ladron geisio dianc â metelau gwerthfawr fore Mercher.

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i'r safle ar y B4500 yn Y Waun ger Wrecsam tua 6am.

Ynghynt cafodd car ei roi ar dân yn Piercy Avenue ym Marchwiail.

Dywedodd Andy Robb o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae ymddygiad troseddol fel hyn nid yn unig yn peryglu bywydau'r troseddwyr ond hefyd yn peryglu bywydau'r diffoddwyr tân ... yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd sy'n rhoi cynnig ar ddelio â'r tân eu hunain.

"Rydw i'n cynghori pobl i beidio â mynd yn agos at danau trydanol o'r fath ac y dylen nhw alw'r gwasanaeth tân ac achub ar unwaith.

'Yn malio dim'

Mae'r heddlu a swyddogion tân yn apelio am help i ddod o hyd i'r troseddwyr.

"Mae'r digwyddiad ym Marchwiail yn dilyn nifer o danau ceir yn ardal Wrecsam yn ddiweddar," meddai Mr Robb.

"Nid yw'r troseddwyr yn malio dim am ddiogelwch y cyhoedd ac mae pryder y gallai tanau o'r fath ledu'n hawdd a pheryglu bywydau.

"Rydym yn cynghori trigolion i gadw llygaid ar eu ceir yn ogystal â bod yn wyliadwrus o bobl sydd yn ymddwyn yn amheus ger cerbydau yn yr ardal."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am bobl sydd yn cynnau tanau bwriadol ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol