Ysgoloriaethau i 21 o awduron

  • Cyhoeddwyd
Jason Walford DaviesFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Jason Walford Davies yn canolbwyntio ar gwblhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth.

Mae 21 o awduron, yn cynnwys wyth awdur newydd, wedi derbyn Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2012.

Mae'r ysgoloriaethau'n werth cyfanswm o £89,000 a bydd yr awduron yn cymryd amser i ffwrdd o'u gwaith er mwyn canolbwyntio ar ysgrifennu creadigol.

Yn ogystal â chefnogi awduron newydd, dyfarnwyd ysgoloriaethau i nifer o awduron cyhoeddedig.

Bydd Ysgoloriaeth Awdur Newydd gwerth £4,000 yn caniatáu i Jason Walford Davies gymryd peth amser i ffwrdd o'i waith academaidd er mwyn canolbwyntio ar gwblhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth.

Ffuglen newydd

Bydd tair ysgoloriaeth gwerth £7,500 yr un yn arwain at ffuglen newydd yn y Gymraeg.

Bydd Lleucu Roberts yn canolbwyntio ar gyfres o fonologau am ferched.

Bwriada Jane Edwards ysgrifennu nofel newydd Lisi Jones Jasinski, tra bydd Geraint Lewis yn datblygu casgliad o straeon byrion.

Bydd yr awdur a'r newyddiadurwr Hefin Wyn gyda'i ysgoloriaeth gwerth £6,500 yn ysgrifennu cofiant y canwr Meic Stevens.

Bydd pedwar awdur Cymraeg yn troi at ddatblygu gwaith Saesneg.

Bydd Tony Bianchi a gafodd ysgoloriaeth £6,500, yn gweithio ar ei nofel newydd, tra bydd Owen Martell (£5,000) yn ysgrifennu stori fer hir.

Bydd Angela Roberts, (£5,000), awdur cyfres lwyddiannus Jini Mê, yn ysgrifennu nofel i blant.

Bwriada Chris Cope (£2,000) ysgrifennu ei hunangofiant, am ei brofiad o fudo o'r Unol Daleithiau i Gymru er mwyn cyflawni ei uchelgais o ddysgu'r iaith Gymraeg.

Ymhlith yr awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau ar gyfer eu gwaith Saesneg mae: Paul Henry, Rhian Edwards, Stephanie Burgis, Caroline John (C M John), Will Slocombe a Bruce Paley.

'Eithriadol'

Dywedodd Katie Gramich, Cadeirydd Panel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru: "Roedd rhai ceisiadau gwirioneddol eithriadol.

"Teimlai aelodau'r Panel fod un neu ddau o'r rhain yn ddarpar deitlau Llyfr y Flwyddyn, sy'n arwydd bod rhai campweithiau llenyddol ar y gweill yr oedd y panel ysgoloriaethau'n hapus iawn eu bod yn gallu argymell rhoi cymorth iddynt.

"Gobeithio y bydd ysgoloriaethau eleni'n helpu rhagor o'n hawduron i ddal ati i ddyfeisio, ysgrifennu a chyhoeddi eu gwahanol chwedlau a'u storïau."

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Ers 2004 rydym wedi dyfarnu dros £800,000 ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, yn galluogi 197 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn nifer o genres gwahanol. Mae cefnogi'r awdur yn ei yrfa yn elfen graidd o waith Llenyddiaeth Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol