Ailagor pont i gerddwyr dros afon yn Nolgellau

  • Cyhoeddwyd
Pont droed newydd dros Afon Winion yn NolgellauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont yn croesi Afon Wnion yn Nolgellau ger Y Marian

Fe fydd pont droed newydd gwerth £450,000 dros Afon Wnion yn agor ddydd Gwener.

Mae'r bont yn cymryd lle hen bont droed Dr Williams a bydd yn hwyluso pethau i gerddwyr yn Nolgellau.

Cafodd y bont gyntaf ei gosod yno cyn 1900 a'i gwella yn 1969.

Ond roedd yn parhau i fod yn gul gyda throadau a rampiau.

Roedd hi'n her gosod y bont newydd newydd yn ei lle cyn Y Pasg.

"Rydym yn falch iawn bod y gwaith wedi ei gwblhau ac yn agor ar gyfer Y Pasg," meddai Jonathan Chapman o Gyngor Gwynedd.

Mae 'na sawl enw wedi ei rhoi dros y blynyddoedd i'r bont, bob un yn cysylltu'r ffaith ei bod ger Ysgol Merched Doctor Williams.

Yr enw swyddogol yw Pont Droed Dr Williams.

Ond mae hi hefyd yn cael ei hadnabod gan yr enwau Ladies Bridge, Green Bridge, Pont Brenhines a DWS Bridge.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor bod gan bobl leol atgofion hapus o'r bont.

"Ymhlith yr atgofion mae'r straeon am fechgyn y dref yn aros ar y bont i'r ysgol orffen pan fyddai'r merched yn cerdded adref,"meddai.

"Mae nifer o gyn-ddisgyblion yn cofio pan wnaeth yr afon orlifo dros y bont a bod rhaid iddyn nhw gerdded y ffordd hiraf i'r ysgol.

"Atgof hapus arall yw diwrnod olaf y flwyddyn ysgol pan fyddai'r bont yn llawn merched yn taflu eu berets gwyrdd i'r awyr cyn eu gweld yn llifo i lawr yr afon."

Cafwyd arian gan Lywodraeth Cymru tuag at y gwaith.