Tywydd garw yn amharu ar yr ymgyrch achub yn Llanddulas

  • Cyhoeddwyd
Llong yr MV CarrierFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae olew'n gollwng am fod tri thwll yn ochr dde'r llong

Oherwydd tywydd garw fe fydd tîm achub yn ei chael hi'n anodd i waredu olew oddi ar long sydd wedi taro creigiau ger arfordir y gogledd.

Mae tanwydd eisoes wedi gollwng o long yr MV Carrier ond bydd angen aros i'r tywydd wella cyn i'r gwaith achub go iawn fynd yn ei flaen.

Aeth y llong, sy'n cario 40,000 litr o olew, i drafferthion yn ymyl Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Mae'n debyg y bydd rhaid rhwystro'r llong rhag symud cyn bod modd gwaredu'r olew.

Gwasgaru

Disgrifiad,

Ymateb Sian Williams o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i'r sefyllfa.

Swyddogion Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau sy'n ceisio symud yr olew.

Y gred yw bod y tywydd garw wedi helpu gwasgaru'r ychydig olew sydd wedi gollwng.

Mae'r olew'n gollwng am fod tri thwll yn ochr dde'r llong.

Dywedodd Roger Mabbot, Cyfarwyddwr y Spill Association: "Fel rheol ac o dan amgylchiadau arferol mae disgwyl i dynfadau symud y llong ond mae'n amlwg fod tywydd garw yn ei gwneud hi'n anodd i glymu'r llong."

Os oedd y llong yn cael ei sefydlogi ar y traeth, meddai, byddai llawer llai o risg y byddai'r olew yn gollwng.

"Dyw 40,000 litr o olew ddim yn enfawr o'i gymharu â 2,500 tunnell fyddai ar long gargo fawr," meddai.

"Ond byddai'r olew yn achosi llygredd os yw'n cyrraedd y lan."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid cau'r A55 oherwydd rhesymau diogelwch

Tair wythnos

Yn ôl arbenigwyr, fe allai cludo'r llong o'r safle gymryd hyd at dair wythnos.

Dywedodd Simon Evans o gwmni APB Marine fod y tywydd yn broblem.

"Mae angen rhwystro'r llong rhag symud a bydd hynny'n lleihau'r difrod," meddai.

"Cael y tanwydd o fwrdd y llong yw'r flaenoriaeth ond byddai'n rhaid rhoi dŵr yn ei le er mwyn cadw pwysau ar y llong.

"Wedyn byddai angen asesiad o gorff y llong."

Ar ôl hynny, meddai, byddai angen defnyddio aer i wagio'r tanciau er mwyn ysgafnhau'r llong cyn ei thynnu i'r môr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol