Cyrch achub wrth i gwch fwrw creigiau

Cyhoeddwyd

Mae cyrch achub ar droed wedi i gwch cargo daro craig oddi ar arfordir Conwy nos Fawrth.

Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r cwch daro craig ger glanfa yn Llanddulad ger Bae Colwyn.

Dywed Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) fod y cwch yn llong Almaenaidd gyda saith o bobl o Wlad Pwyl arni.

Cafodd lôn ddwyreiniol yr A55 ei chau rhwng cyffordd 22 a chyffordd 23 am 10pm nos Fawrth i alluogi'r hofrennydd i lanio.

Y gred yw bod y cwch yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.

Yn ôl y RNLI cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu lansio yng nghanol "tymestl a môr garw" am 8.30pm a chyrhaeddon nhw'r lanfa am 9pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol