Ysgol: Cabinet yn gohirio penderfyniad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cynghorwyr wedi pleidleisio 13-12 y dylai'r cabinet ystyried cadw'r ysgol ar agor am y tro

Mae Cabinet Cyngor Ceredigion wedi gohirio penderfyniad terfynol am ddyfodol ysgol gynradd.

Yr wythnos diwethaf penderfynodd cynghorwyr wrthdroi penderfyniad y cabinet i gau Ysgol Gynradd Dihewyd.

Roedd cynghorwyr wedi pleidleisio 13-12 y dylai'r cabinet ystyried cadw'r ysgol ar agor am y tro.

Yn y cyfarfod arbennig ddydd Llun penderfynodd y cabinet ofyn am fwy o wybodaeth cyn penderfyniad terfynol.

Roedd aelod Grŵp Ymgyrchu Ysgol Gymunedol Dihewyd wedi honni y bydd rhaid "cwestiynu democratiaeth" yng Ngheredigion os na fyddai'r cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad.

Yn dilyn cyfarfod dydd Llun dywedodd Hywel Glyn Ifans fod y rhieni'n siomedig. "Mae hyn yn ein gadael mewn cyfnod pellach o 'limbo' allai bara am fisoedd," meddai.

Gan fod cyfnod cyhoeddi etholiadau'r cyngor yn dechrau fore Mawrth, roedd hefyd yn amau na fyddai'r mater yn cael ei drafod tan ar ôl etholiadau mis Mai.

Ffrae

Yr argymhelliad gerbron y cabinet ddydd Llun oedd: "Bod y Cabinet yn cytuno i ganiatáu i'r ysgol aros ar agor tan ddiwedd Rhagfyr 2012, a pharhau i ariannu dwy swydd addysgu am y cyfnod hwnnw.

"Os yw nifer y disgyblion wedi cynyddu i 16 erbyn hynny, bod yr ysgol yn cael blwyddyn arall i ganiatáu iddi sefydlogi cyn cael ei hadolygu."

Ym mis Chwefror roedd ffrae am fod cyfarwyddwr addysg y cyngor wedi cyflwyno rhif anghywir cofrestr ysgol i'r cabinet wrth iddyn nhw benderfynu y dylid cychwyn y broses gau.

Ar y pryd, dywedodd y cyngor i'r ffeithiau gael eu cywiro gan y cyfarwyddwr addysg, Eifion Evans, yng nghyfarfod y cyngor ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ychwanegodd y cyngor fod y rhif yn dal islaw 16 disgybl, fyddai wedi rhoi gwell cyfle i Ysgol Dihewyd, ger Aberaeron aros ar agor.

Ar ddechrau tymor yr Hydref 2011 nifer y plant yn yr ysgol oedd 15 ond erbyn mis Chwefror 2011 dim ond 13 plentyn oedd yno.

Llythyr

Anfonodd Mr Ifans lythyr agored at aelodau'r cabinet oedd yn dweud: "Nid yw system gabinet mewn llywodraeth leol yn rhoi hawl foesol i Gabinet, nac unrhyw un arall, wrthod barn y cyngor.

"Dan y ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio Llywodraeth Leol mae'r Cabinet i fod i weithredu fel braich weithredol gan mai'r cyngor llawn yw'r corff sofran ym mhob achos.

"Mae'n bosib bod y rheolau cyfansoddiadol yng Ngheredigion yn caniatáu'r cabinet i fwrw 'mlaen â chau Ysgol Gynradd Dihewyd.

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cabinet yhn trafod y mater ddydd Llun

"Ond dyw egwyddorion democratiaeth yn bendant ddim.

"Mae angen i aelodau'r cabinet gydnabod barn y cyngor os nad ydynt am weld Ceredigion yn dod yn destun gwawd yn y cyfryngau ag egwyddorion o ddemocratiaeth o fewn y sir yn cael ei gwestiynu, a hynny oll ar drothwy etholiadau lleol."

'O fewn polisi'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Cyfrifoldeb y cyngor yw cymeradwyo a mabwysiadu fframwaith polisi a chyllideb y cyngor a dyletswydd y cabinet yw cymryd penderfyniadau yn unol â'r fframwaith polisi a'r gyllideb a gymeradwywyd.

"Mae hyn yn unol ag Erthygl 4.4.2. Rhan 2 Cyfansoddiad y Cyngor sydd yn seiliedig ar Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.

"Yn achos y mater y cyfeirir ato, sef yr adolygiad a wnaed o Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd, y fframwaith polisi perthnasol yw Strategaeth 'Datblygu Addysg yng Ngheredigion' a gymeradwywyd gan y cyngor ar 29 Gorffennaf 2008 a'r 'Polisi Adolygu Ysgolion', y cymeradwywyd y fersiwn ddiweddaraf gan y cyngor ar 30 Medi 2010.

"Yn ystod y trafodaethau ar y mater gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a chan y cyngor, gwelwyd bod Penderfyniad y Cabinet i gau'r ysgol o fewn polisi'r cyngor ac ni honnwyd chwaith fod y weithdrefn gywir heb ei dilyn.

"Yn wir, sail argymhelliad y cyngor a wnaed o dan y weithdrefn 'galw i mewn' yw y dylid delio ag Ysgol Dihewyd fel eithriad ac na ddylid dilyn y polisi a'r weithdrefn a gymeradwywyd yn yr achos hwn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol